Siyosiy fanlarga yoshlarni jalb qilish va siyosiy fanlarni rivojlantirishda yoshlarning o’rni

Authors

  • Ismoiljon Baxtiyor o’g’li Nazarov Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zMU

Keywords:

yoshlar, siyosiy fanlar, siyosiy ma’daniyat, rivojlanish, yoshlar parlamenti

Abstract

Ushbu maqolada O‘zbekistonda olib borilayotgan ta’lim jarayonoda siyosiy fanlarni qanchalik yoshlar hayotida muhim o‘rin olganligini bayon etish.

References

Mirziyoyev Sh.M. YANGI O‘ZBEKISTON - STRATEGIYASI. - Toshkent “O‘zbekiston” 253-bet.

O‘zbekiston Respulikasi Prezidentining qarori: Siyosiy fanlar sohasida kadrlarni tayyorlash, fundamental va amaliy tadqiqotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. Toshkent sh. 29.01.2019y.PQ-4139-son.

Mirziyoyev Sh.M. YANGI O‘ZBEKISTON - STRATEGIYASI. - Toshkent “O‘zbekiston” 428-bet.

Мирзиёев.Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. : 1-жилд. Тошкент. “Ўзбекистон” .2017.495-бет.

Izzatova, A. (2022). XITOY MANBALARIDA O ‘RTA OSIYO HAQIDAGI MA’LUMOTLARNING AHAMIYATI. Academic research in educational sciences, 3(11), 631-636.

Nigmatov, A. X. O., Misaboyeva, M. B., & Yormatov, A. P. O. (2021). KORRUPSIYA-FUQAROLIK JAMIYATINING TANAZZULI. Academic research in educational sciences, 2(2), 125-131.

O‘G‘Li, N. A. X. (2020). Sharq Uyg ‘onishi davrida ma’naviy-ma’rifiy va axloqiy masalalari. Science and Education, 1(5), 157-161.

Нигматов, А. Х. (2021). МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ. ББК 72 K 59, 79.

Тилабаев, С. Б., & Иззатова, А. У. (2020). ИСТОРИЯ ГОРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ФЕРГАНА). Актуальные научные исследования в современном мире, (4-5), 131-133.

Izzatova, A. U. B., & Ilmuradova, F. S. (2022). Ispaniya qirolligi bilan O’zbekiston Respublikasi o’rtsidagi turizm sohasidagi ikki tomonlama hamkorlikning rivojlanishi. Science and Education, 3(11), 160-165.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Nazarov, I. B. o’g’li. (2023). Siyosiy fanlarga yoshlarni jalb qilish va siyosiy fanlarni rivojlantirishda yoshlarning o’rni. Science and Education, 4(2), 1140–1144. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5178

Issue

Section

Pedagogical Sciences