Talabalar yoshlarda kitobxonlik ko’nikmalarini shakllantirish

Authors

  • Husnidabonu Baxtiyor qizi Shukurova Namangan davlat unversiteti

Keywords:

Qimmatli bilim olish, Miyani mashq qildirish, Dunyoqarashni kengaytirish, Xotirani yaxshilash, O’yin-kulgudan rohatlanish, Aqliy qobiliyatlarni rivojlantirish

Abstract

Kitobxonlikni talabalar o’rtasida rivojlantirish - davlatimiz kelajagi ham yoshlar qo’lida yoshlar bilimli, va albatta keng dunyoqarashga ega, yangi g’oyalar, fikrlar yarata oladigan aqlli insonlar bo’lib yetishmog’i zarurdir. Talaba yoshlar o’tasida turli xil kitobxonlik tanlovlari, fan olimpiadalari, intellektual o’yinlar bo’lib o’tmoqda. Kitob o’qigan inson barcha joyda ravon tilga, chiroyli nutqqa, hurmat e’tiborga, iqtisodiy tomondan ham yaxshi natijalarga erishadi.

References

PF-5847-son 08. 10. 2019. O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida https://lex. uz/ru/docs/-4545884#-4547594

Мирзиёев Ш. М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Т. : Ўзбекистон, 2017. – 488 б.

Мирзиёев Ш. М. Танқидий таҳлил, қатьий тартиб интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. – Т. : Ўзбекистон, 2017. – 104 б.

O’zbekistonda ta’lim- wikipediya https://uz. m. wikipedia. org/wiki/O%Ca%BBzbekistonda_ta%CA%BClim

Azimaxon Kamolova osh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o’rganishning o’rganishning ilmiy-nazariy asoslari. "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3. 567 (SJIF) December 2022 / Volume 3 Issue 12. 590-592 betlar.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Shukurova, H. B. qizi. (2023). Talabalar yoshlarda kitobxonlik ko’nikmalarini shakllantirish. Science and Education, 4(2), 1145–1148. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5179

Issue

Section

Pedagogical Sciences