Tasviriy sanatda portret janri va obraz talqini

Authors

  • Anvar Ulashovich Uraqov Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

Keywords:

tasviriy sanʼat, portret janri, obraz talqini, fayyum portreti, monumental rangtasvir, personaj

Abstract

Mazkur maqolada tasviriy sanʼatda portret janri va obraz talqini, sanʼat asarlarida ifodalangan salbiy voqealar, Fayyum portretlari, rangtasvirda asosiy ifoda vositasi haqida batafsil bayon qilingan.

References

B.Oripov, A.TurdiaIiyev. Tasviriy san’atni o ‘qitish metodikasi. Т., 2000.

Qodirxo‘jayev P. Badiiv bezak san’ati. --T., «Iqtisod-moliya», 2007.

Abdirasulov S., Tolipov N., Oripova N. Rangtasvir. -Т.; «O‘zbekiston», 2006.

Boymetov B.B., Abdirasilov S.F. Chizmatasvir. -Т., «G‘afur G‘ulom», 2004.

Abdirasilov S.F. Tasviriy san’at metodikasi. -Т., «I!m-Ziyo», 2006.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Uraqov, A. U. (2023). Tasviriy sanatda portret janri va obraz talqini. Science and Education, 4(2), 1149–1151. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5180

Issue

Section

Pedagogical Sciences