Boshlang’ich sinflarda sinfdan tashqari o’qish darslarida xalq og’zaki ijodini o’rgatishning ahamiyati

Authors

  • Nigora Oxunjonovna Safarova Buxoro davlat universiteti
  • Maftuna Bobomurod qizi Isoyeva Buxoro davlat universiteti

Keywords:

xalq og’zaki ijodi, ajdotlar me’rosi, milliy urf-odatlar, sinfdan tashqari o’qish

Abstract

Ushbu maqolada boshlang’ich sinflarda sinfdan tashqari o’qish darslarida xalq og’zaki ijodini o’rgatish orqali o’quvchilar tafakkurini o’stirish, ma’naviy dunyosini shakllantirish, ajdodlarimiz me’rosini o’rganish, qadrlash bilan bir qatorda, milliy urf-odatlarimizga bo’lgan e’tiborni shakllantirish xususida so’z yuritilgan.

References

Imomov K., Mirziyayev T., Sarimsoqov B., Safarov O. O’zbek xalq og’zaki poetik ijodi-Toshkent, “O’qituvchi”, 1990.

Jumaboyev M. “Bolalar adabiyoti va folklor”.-T., O’qituvchi, 1990.

Madayev O., Sobitova T. Xalq og’zaki poetik ijodi.-Toshkent:”Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2003.

M.Umarova, X.Xamroqulova, R.Tojibayeva 4-sinf “O’qish” kitobi 2019-y

Safarova N.O. Didaktik o'yinlarning samaradorligi. "O'ZBEKISTONDA ILM-FANNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. 30 noyabr 2022 y.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Safarova, N. O., & Isoyeva, M. B. qizi. (2023). Boshlang’ich sinflarda sinfdan tashqari o’qish darslarida xalq og’zaki ijodini o’rgatishning ahamiyati. Science and Education, 4(2), 1284–1286. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5203

Issue

Section

Pedagogical Sciences