Yashil byudjetlashtirish va uni O’zbekistonda joriy etish istiqbollari

Authors

  • Mohira Shavkat qizi Davlatboyeva TMI
  • Inomjon Turayevich Jumaniyazov TMI

Keywords:

yashil iqtisodiyot, yashil byudjetlashtirish, davlat byudjeti, byudjet xarajatlari, energetika, yashil makon

Abstract

Ushbu maqola so’ngi yillarda mamlakatimizda olib borilayotgan yashil byudjetlashtirish sohasidagi ishlar tadqiq qilingan. Xususan, mamlakatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan qonun va uning amaldagi ijrosi, xalqaro tajribalarni o’rganish va ularni yurtimizda joriy etishning ustuvor jihatlarini yoritilgan. Maqolada mamalakatimizda olib borilayotgan keng ko’lamli iqtisodiy islohatlar natijasida davlat byudjeti tarkibidagi o’zgarishlar, byudjet mablag’laridan samarali va oqilona foydalanish zaruriyati xususida ham so’z boradi.

References

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ–4477-son “2019–2030-yillar davrida O’zbekiston Respublikasining “Yashil iqtisodiyotga o’tish strategiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi Qarori. https://lex.uz/docs/-4539502

L.A. Acosta, S. Zabrocki, J.R. Eugenio, R. Sabado Jr., S.P. Gerrard, M. Nazareth, and H.G.H. Luchtenbelt, (2020) Green Growth Index 2020 – Measuring performance in achieving SDG targets, GGGI Technical Report No. 16.

Jumaniyazov Inomjon Turaevich, & Juraev Maqsud Annaqulovich (2022). Korxonalarda moliyaviy qarorlar qabul qilish va risklarni baholash usullari. Science and Education, 3 (5), 1646-1654.

Jumaniyazov, I. T. (2019). The impact of Uzbekistan Reconstruction and development fund’s expenditure on GDP growth. Science, research, development № 16. Monografiya pokonferencyjna.

Jumaniyazov, I., & Xaydarov, A. (2023). The importance of social insurance in social protection. Science and Education, 4(1), 1033–1043. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4941

Janet E. Milne, Mikael Skou Andersen. Handbook of Research on Environmental Taxation. Book. ISBN: 9781784717599, 528 pp. https://www.e-elgar.com/shop/gbp/handbook-of-research-on-environmental-taxation-9781784717599.html

Jacob Klok, Anders Larsen, Anja Dahl, Kirsten Hansen. Ecological Tax Reform in Denmark: history and social acceptability. Energy Policy, Volume 34, Issue 8, 2006, Pages 905-916, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0

Schlegelmilch Kai, Cottrell Jacqueline, Runkel, Matthias, Mahler Alexander (2016). Environmentaltax reform in developing, emerging and transition economies, Studies, No. 93, ISBN 978-3-96021-017-7, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), Bonn. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/199218/1/die-study-93.pdf

Remi Genevey, Rajendra K. Pachauri and Laurence Tubiana (Editors). Reducing Inequalities: A sustainable Development Challenge. Delhi: TERI Press, 2013 ISBN 978-81-7993-530-9, https://agritrop.cirad. fr/569731/1/01-PFL%202013%20Inequalities.pdf

Jumaniyazov, I. T. (2021). The Progressive Foreign Experiments in the Activity of Sovereign Wealth Funds. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 109-116.

Jumaniyozov, I. (2018). Impact of Development Finance Institutions on Economic Growth: Implications for Reconstruction and Development Fund of Uzbekistan. International Journal of Management Science and Business Administration, 4(2), 84-88.

Jumaniyozov, I. (2020). ISSUES OF ENSURING THE TRANSPARENCY OF SOVEREIGN WEALTH FUNDS. International Finance and Accounting, 2020(5), 1.

Jumaniyazov, I. (2020). FOREIGN EXPERIENCE IN THE ACTIVITIES OF SOVEREIGN FUNDS. International Finance and Accounting, 2020(2), 1.

Jumaniyazov, I. T. (2021). Transparency Is A Key Indicator Of The Activity Of Sovereign Wealth Funds. The American Journal of Management and Economics Innovations, 3(05), 30-37.

Жуманиязов, И. Т. (2016). Основные задачи Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан. Наука, образование и культура, (7 (10)), 27-28.

Жуманиязов, И. Т. (2016). Направления использования средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан. Economics, (7 (16)), 28-29.

Jumaniyazov, I. T. (2022). O’zbekistonda davlat moliya tizimidagi islohotlar va rivojlantirish istiqbollari. Science and Education, 3(5), 1637-1645.

Inomjon Turaevich Jumaniyazov, & Bexruz Hazratov (2022). Foreign experience in the development of special economic zones in Uzbekistan. Science and Education, 3 (5), 1628-1636.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Davlatboyeva, M. S. qizi, & Jumaniyazov, I. T. (2023). Yashil byudjetlashtirish va uni O’zbekistonda joriy etish istiqbollari. Science and Education, 4(2), 1509–1516. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5237

Issue

Section

Economic Sciences