Buxoro viloyatida kichik biznesni rivojlantirishni takomillashtirish yo’llari

Authors

  • Gulrukh Djumanazarovna Khasanova Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
  • Sevara Normo’min qizi Maxammadova Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Keywords:

kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, aholi bandligi, daromad, ishbilarmonlik muhiti, kredit

Abstract

Maqolada iqtisodiyotni rivojlantiruvchi asosiy sektor hisoblangan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik to‘g‘risida fikr yuritilgan. Shuning bilan birgalikda, 2021 yilda Buxoro viloyati bo‘yicha kichik biznes faoliyati tahlil etilgan.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan YAngi O‘zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni.

Xasanova G.D. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishini rag’batlantirish. “Iqtisodiy oqimlar doiraviy aylanish jarayonining ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirishdagi roli: nazariy qarashlar va zamonaviy talqinlar” mavzusidagi oily o’quv yurtlariaro respublika ilmiy-amaliy seminari materiallari. Toshkent. 2009. 262-264 b

Xasanova G.D. Innivatsion samaradorlikni oshirishda kichik biznesning roli. “Jamiyat va boshqaruv”. Ilmiy-siyo’siy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy-tarixiy jurnal. 2010. 2-son.77-78 b.

Xasanova G.D., Usmonov B.B. Iqtisodiyotni rivojlantirishda kichik biznes va tadbirkorlikning roli (Buxoro viloyati misolida). “Texnika va texnologiyalarni rivojlanishi muammolari va istiqboliy yo’nalishlari” mavzusida “So’g’lom bola yili”ga bag’ishlangan professor-o’qituvchilar, katta ilmiy xodim-izlanuvchilar va magistrlar ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Buxoro. 28-30 aprel, 2014. 310-311 b.

Xasanova G.D., Usmonov B.B. Tadbitkorlik – iqtisodiy faoliyatning ajralmas tarkibiy qismidir. “O’zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish va inson taraqqiyoti darajasini oshirishning ijtimoiy psixologik yo’nalishlari” O’zbekiston oily o’quv yutrlariaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Buxoro. 2014. 89-93 b.

Xasanova G.D., Usmonov B.B. O’zbekistonda tadbirkorlikning rivojlanishi (Buxoro viloyati misolida). “Zamonaviy ishlab chiqarishning muhandislik va texnologik ilmiy-amaliy muammolari” mavzusida talabalar ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Buxoro. 2015. 236-239 b.

Xasanova G.D. O’zbekiston Respublikasida kichik biznesni rivojlantirishda innovatsiyalarni joriy etishning iqtisodiy samarasi. “Учёный XXI ВЕКА”.Научный журнал. 2017. № 2-2. С.109- 111.

Xasanova G.D. Buxoro viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlari. “Biznes-Ekspert” jurnali. 2017. № 9. 70-73 b.

Xasanova G.D. O’zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish – davr talabi (Buxoro viloyati misolida). Научный журнал “Интернаука”. Часть 2. Москва. 2019. № 9 (91). С.34-36.

Xasanova G.D. Hududlarda tadbirkorlikni qo’llab-quvvatlash va rivojlantirishda innovatsiyalarning ahamiyati. “oily ta’lim innovaton faoliyati va faol tadbirkorlik integratsiyasi rivojlanishining muammolari” mavzusida professor-o’qituvchilar, ilmiy izlanuvchilar, magistrlar va talabalarning ilmiy-amaliy anjumani materiallari, II-tom. Buxoro, 2019 yil 17-19 aprel, 172-173-betlar.

Xasanova G.D. The oretical basis of small scale business management in increasing population employment. “Актуальные проблемы развития национальной и региональной экономики”. Сборник научных трудов XIV Международной научно-практической конференции для студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых. г.Белгород, 29 апреля 2021 г. Стр.124-129.

Buxoro viloyatining statistik axborotnomasi. Buxoro, 2022 yil.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Khasanova, G. D., & Maxammadova, S. N. qizi. (2023). Buxoro viloyatida kichik biznesni rivojlantirishni takomillashtirish yo’llari. Science and Education, 4(2), 1547–1553. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5244

Issue

Section

Economic Sciences