Savdo-sotiq tizimida neyming muammosi va uning xususiyatlari

Authors

  • Asalxon Mahmudjonova NamDU

Keywords:

neyming, neyming yaratish, neyming muammolari, toponim geografik nomlanish, Sitata asosida nomlash, ismlar va familiya asosida nomlash, nomning kommunikativligi

Abstract

Maqolada nom qo‘yish masalalarining qanchalik muhim va shartligi,nom berish usullari, neym yaratish turlari ko‘rsatib o‘tilgan.

References

Lutfullayeva D., Saparniyozova M.. Nom yaratishning lingvistik asoslari // Ilm sarchashmalari. UrDU ilmiy-metodik jurnali, 2019. sahifa

Энциклопедия маркетинга // https: www. marketing. Spb. Ru/libcomm /brand/naming… strategies. Htm.

Ashurova M. Korxonangizni qanday nomlamoqchisiz?,2014. 4. https://www.norma.uz/oz/bizning_sharhlar/nom_yaratish_uslubiyati.

Qutbetdenov A.T., Abdukarimov B.A Korxonalarning bozor modeli. Ma’ruza matni. – Samarqand, 2000

Pardayev M.A., Isroilov B.I. Iqtisodiy tahlil. O‘quv qo‘llanma. I-II qism. – Toshkent: Iqtisodiyot va huquq dunyosi, 2001

Qoʻziyev Umidjon Yandashaliyevich, Sobirova Madina Mahmudjon Qizi SOʻZ OʻZLASHTIRISHDA AKKUMULYATSIYA HODISASI // SAI. 2022. №Special Issue 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/so-z-o-zlashtirishda-akkumulyatsiya-hodisasi (дата обращения: 06.02.2023).

Saidova, Mukhabbat (2019) "MAN, LANGUAGE AND CULTURE," Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1 : Iss. 4 , Article 40.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Mahmudjonova, A. (2023). Savdo-sotiq tizimida neyming muammosi va uning xususiyatlari. Science and Education, 4(2), 1494–1499. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5245

Issue

Section

Economic Sciences