Buxoro viloyatida ziyorat turizmini rivojlantirishni takomillashtirish yo’llari

Authors

  • Gulrukh Djumanazarovna Khasanova Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
  • Umidjon Xudoyberdi o’g’li Pardaev Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Keywords:

ziyorat turizmi, sivilizatsiya, ma’rifat, madaniyat, ziyoratgoh, naqshbandiya tariqati

Abstract

Maqolada ziyorat turizmi, uning iqtisodiyotni yuksaltirishdagi o‘rni to‘g‘risida fikr yuritilgan. Shuningdek, Buxoro viloyatida ziyorat turizmini rivojlantirish bo‘yicha olib borilayotgan faoliyat to‘g‘risida bayon etilgan.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan YAngi O‘zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 24 fevraldagi “Ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi 100-sonli Qarori.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 20 maydagi “Xalqaro ziyorat turizmi haftaligi”ni tashkil etish va o‘tkazish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 282-sonli Qarori.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 28 sentyabrdagi “2022-2026 yillarda Buxoro viloyatida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 543-sonli Qarori.

Xasanova G.D. O’zbekistonda turizm sohasida amalga oshirilayotgan ishlar (Buxoro viloyati misolida) . O’zbekistonda turizm infratuzilmasini takomillashtirishda xorijiy tajribani qo’llash”. Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani ilmiy maqolalar va ma’ruzalar to’plami. Toshkent. 2015. II qism. 138-143 b.

Xasanova G.D. O’zbekistonda turizmning rivojlantirilishi (Buxoro viloyati misolida). “Xalqaro va ichki turizmni rivojlantirish muammolari”. Respublika ilmiy-amaliy anjuman. Samarqand. 2016. 204-208 b.

Xasanova G.D. O’zbekistonda turizmni rivojlantirishda davlatning roli. “Barqaror raqobatbardosh turistik hududlarni shakllantirishning ustivor yo’nalishlari: innovatsion boshqaruv, xorij tajribasi va rivojlantirish strategiyalari”. Respublika ilmiy-amaliy anjumani tezislar to’plami. Buxoro. 2018. 283-287 b.

Xasanova G.D. O’zbekistonda turizmni rivojlantirishning asosiy yo’nalishlari. “Barqaror raqobatbardosh turistik hududlarni shakllantirishning ustuvor yo’nalishlari: innovatsion boshqaruv, xorij tajribasi va rivojlantirish ctrategiyalari”. Respublika ilmiy-amaliy anjumani tezislar to’plami. Buxoro. 2018. 292-297 b.

Xasanova G.D. Buxoro viloyatida vujudga kelayotgan yangi turistik hududlar. “Barqaror raqobatbardosh turistik hududlarni shakllantirishning ustuvor yo’nalishlari: innovatsion boshqaruv, xorij tajribasi va rivojlantirish ctrategiyalari”. Respublika ilmiy-amaliy anjumani tezislar to’plami. Buxoro. 2018. 305-308 b.

Xasanova G.D., Tairova M.M., Giyazova N.B., Murotova N.O’. Ensuring sustainable development of tourism through the formation of tourism clusters. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 06, 2020. ISSN:1475-7192. Рages:3893-3899.

Xasanova G.D. Buxoro zaminida ziyorat turizmining rivojlanishi. “Buxoroda Islom madaniyatini modernizatsiyalash va turizmni barqaror rivojlantirish istiqbollari”. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Buxoro, 24 fevral 2020. 117-123-betlar.

Buxoro viloyatining statistik axborotnomasi. Buxoro, 2022 yil.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Khasanova, G. D., & Pardaev, U. X. o’g’li. (2023). Buxoro viloyatida ziyorat turizmini rivojlantirishni takomillashtirish yo’llari. Science and Education, 4(2), 1554–1559. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5255

Issue

Section

Economic Sciences