Adabiy nutq uslublari va ularning ona tilidagi o’rni

Authors

  • Gulrabo Nurmat qizi Xusomiddinova Toshkent viloyati, Parkent tumani, 2-son kasb-hunar maktabi

Keywords:

nutq, adabiy, uslubiyat, uslub, ona tili

Abstract

Nutq madaniyati tushunchasining aniq mavjud hodisa ekanligi, ko’rib o’tilganidеk, uning adabiy til va adabiy til madaniyati bilan bog’liqligida bo’lsa, ikkinchi tomondan, kishilarning kundalik nutqiy faoliyati bilan aloqadorligidadir. Adabiy tilking (muayyan normalarga solingan, silliqlangan madaniy tilning) mavjudligining o’zigina hali nutq madaniyatini tashkil etmaydi. Adabiy tildan, uning madaniylashgan vositalaridan bu tilda gagshruvchi kishilar jamoasi o’z nutqiy faoliyatlarida foydalangandagina adabiy til mavjud nutqiy hodisaga, nutq madaniyatining kuchli vositasiga aylanadi.

References

Каrimоv I.А. Bаrкаmоl аvlоd оrzusi. Tоshкеnt: «Shаrq nаshriyoti коntsеrni», 1999 .

Аhmаdjоn B., Islоm оdоbi vа mаdаniyati. Tоshкеnt: «Cho’lpоn», 1995 .

Zunnunоv А., Hоtаmоv N. Esоnоv J. Mакtаbdа аdаbiyot o’qitish mеtоdiкаsi. Tоshкеnt: «O’qituvchi», 1993 .

Yo’ldоshеv К. Аdаbiyot o’qitishning ilmiy-nаzаriy аsоslаri. Tоshкеnt: «O’qituvchi», 1996

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Xusomiddinova, G. N. qizi. (2023). Adabiy nutq uslublari va ularning ona tilidagi o’rni. Science and Education, 4(2), 1630–1633. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5257

Issue

Section

Philological Sciences