Diplomatik terminlarning ingliz va o’zbek tillaridagi o’ziga xos xususiyatlari

Authors

  • Ma’rifat Palvonovna Ismoilova Urganch davlat universiteti

Keywords:

Diplomatiya, terminalogiya, tilshunoslik, terminus, preambula, rekvizitsiya, person

Abstract

Mazkur maqolada ingliz va o’zbek tillarida diplomatiyaga oid terminlarni qo’llashning nazariy xususiyati haqida fikr-mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, tilshunoslikda terminlarning qo’llanilishi haqida ma’lumotlar bayon etilgan.

References

Kobrin B.N., Golovin R.Y.Linguistic foundation of the doctrine of terms.-M. Higher.sh.k., 1987.- P.104

Khizhnyak S.P. Legal terminology: Formation and composition .-Saratov, 1997. P.137

В.А Татаринов, Теория терминоведения. Теория термина: история и современное состояние, Москва, 1996

Narxodjayeva X. 0 ‘zbek tilida jarayon anglatuvchi terminlaming lingvistik xususiyatlari. Filol.fan.bo’yicha.fals. dok.diss.avtoref.-Toshkent, 2017.

Odilov Yo. O’zbek tilida enantiosemiya. Dok. diss. avtoref. -Toshkent, 2016.

Ismailov G’. O’zbek tili terminologik tizimida semantik usulda termin hosil bo’lishi. Filol.fan.nomz.diss.avtoref.-Toshkent, 2011.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Ismoilova, M. P. (2023). Diplomatik terminlarning ingliz va o’zbek tillaridagi o’ziga xos xususiyatlari. Science and Education, 4(2), 1654–1656. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5263

Issue

Section

Philological Sciences