Paralingvistik vositalarning verbal tasviri

Authors

  • Shohsanam Alisherjon qizi Jurayeva NamDU

Keywords:

Paralingvistika, paralingvistik vositalar, imo-ishoralar, noverbal vositalar, noverbal ma’no, verbal tasvir

Abstract

Ushbu maqolada zamonaviy tilshunoslikning yo’nalishining asosiy qismi bo’lgan paralingvistik vositalarning verbal tasviri badiiy adabiyotlardan olingan misollar yordamida ochib berishga harakat qilingan.

References

Nurmonov N. A. O’zbek tilining paralingvistik vositalari. – Andijon. 1980 yil.

Nurmonov.Tanlangan asaralar,3 jildlik.Toshkent, 2001-yil.

Uluqov N. Tilshunoslik nazariyasi – Toshkent, 2016-yil.

Аripova А. Notiqlik nutqining lisoniy-uslubiy vositalari: Filol. fan. nomz. diss. Toshkent, 2002.

Rizayev S. Oʻzbek tilshunosligida lingvostatistika muammolari. – Toshkent: Fan, 2006.

Hoshimov O’. So‘qqabosh bevagina. – T.: Sharq, 2008.

Qo‘ziyev, U. (2022). TILDA SOFLIK MASALASI. " Uchinchi renessansda ilmiy-amaliy tadqiqotlarning dolzarb muammolari" mavzusidagi onlayn konferensiyasi, 1(8), 76-78.

Qoʻziyev Umidjon Yandashaliyevich, Sobirova Madina Mahmudjon Qizi SOʻZ OʻZLASHTIRISHDA AKKUMULYATSIYA HODISASI // SAI. 2022. №Special Issue 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/so-z-o-zlashtirishda-akkumulyatsiya-hodisasi (дата обращения: 02.02.2023).

D. Nu’Monova, U. Qo‘Ziyev Badiiy matnni lingvostatistik tomondan tahlil qilish // Oriental Art and Culture. 2020. №I (2). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/badiiy-matnni-lingvostatistik-tomondan-tahlil-qilish (дата обращения: 02.02.2023).

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Jurayeva, S. A. qizi. (2023). Paralingvistik vositalarning verbal tasviri. Science and Education, 4(2), 1657–1661. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5264

Issue

Section

Philological Sciences