Folklor matnining lingvokulturologik xususiyatlari (ingliz va o’zbek ertaklarining qiyosiy misolida)

Authors

  • Nazokat Allanazar qizi Bekchanova UrDU

Keywords:

folklor, ertak, ingliz, o’zbek, xalq ijodi, terminlar

Abstract

Mazkur maqolada o’zbek va ingliz xalq og’zaki ijodlari hamda ushbu terminga xos ravishda folklorshunoslik haqida fikr mulohazalar berildi. Shuningdek, tilni tahlil qilishda lingvokultural yondashuvning ahamiyati alohida ta’kidlanadi va ushbu ingliz va o’zbek folklori janrlaridagi g’oyaviy-badiiy prinstiplar umumiyligi, janrlarning o’zaro munosabatlariga oid mushtarakliklari va ingliz va o’zbek folklori janrlarining tarixiy o’xshashlik prinstiplari haqida ma’lumotlar keltirilgan. Til va madaniyat, madaniyatning o’zaro bog’liqligi, aloqasi hamda o’zaro ta’siri muammolari madaniy hodisa va u tilshunoslikda o’ziga xos ilmiy ahamiyatga ega.

References

Sarimsoqov B. O„zbek folklorining janrlar sostavi. //O„zbek folklori ocherklari. 3 tomlik, 1 -tom. T.: «Fan», 1988. – B.64-85.

Mirzaeva S. O„zbek realistik adabiyotida folklor an‟analari. Folklorshunoslikdan o„quv-uslubiy qo„llanma.-T.:”Istiqlol”, 2005.-B.83

Кургузенкова Ж.В. Концептуализация женской красоты в английской языковой культуре //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Русский и иностранные языки и методика их преподавания. 2016. № 1. С. 97—102.

Eshmurodova O. (2014). ERTAK VA MASAL JANRIDAGI ASARLARNI O’QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.

Kamola Abdulloyeva, Buxoro davlat tibbiyot instituti Ingliz tili o’qituvchisi / INGLIZ HAMDA O’ZBEK ERTAKLARINING INGVOMADANIY HAMDASTILISTIK TAHLILI / Maqola

Mirzaeva S. O„zbek realistik adabiyotida folklor an‟analari. Folklorshunoslikdan o„quv-uslubiy qo„llanma.-T.:”Istiqlol”, 2005.-B.83.

Khurshid Jamolkhonovich Sayfullayev, Jizzax Davlat Pedagogika Instituti / INGLIZ VA O’ZBEK FOLKLORI JANRLARI ORASIDAGI UMUMIYLIK.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Bekchanova, N. A. qizi. (2023). Folklor matnining lingvokulturologik xususiyatlari (ingliz va o’zbek ertaklarining qiyosiy misolida). Science and Education, 4(2), 1662–1666. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5276

Issue

Section

Philological Sciences