Bir o’lchamli statsionar konveksiya-diffuziya tenglamasi uchun Dirixle masalasini modellashtirish

Authors

  • Sherzod Nurullo o’g’li Aliyev Termiz davlat universiteti

Keywords:

o’lcham, statsionar, konveksiya-diffuziya, tenglama

Abstract

Ushbu maqolada konvektsiya-diffuziya masalasi sonli yechilgan. Masalani yechish uchun bir nechta ayirmali sxemalar qo‘llangan. Masalani sonli yechish algoritmi asosida Python tilida dastur tuzilgan va sonli natijalar olingan. Sonli natijalar asosida grafiklar chizilgan.

References

Самарский А.А. Теория разностных схем. – М.: Наука, 1989.

Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Численные методы решения задач конвекции-диффузии. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. – 248 с.

Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Вычислительная теплопередача. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — 784 с.

Normurodov C. et al. Numerical simulation of the inverse problem for the vortex-current equation //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2637. – №. 1. – С. 040018.

Аliyеv S. Stаtsiоnаr kоnvеksiyа–diffuziyа mаsаlаlаrini pythоndа sоnli mоdеllаshtirish // Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 7-11.

Вабищевич П.Н. Численные методы: Вычислительный практикум. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. — 320 с.

Downloads

Published

2023-04-29

How to Cite

Aliyev, S. N. o’g’li. (2023). Bir o’lchamli statsionar konveksiya-diffuziya tenglamasi uchun Dirixle masalasini modellashtirish. Science and Education, 4(4), 15–20. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5481