Erta qarish va unga sabab bo’ladigan gormonlar faoliyati

Authors

  • X.G. Zubaydullayev Samarqand davlat tibbiyot universiteti
  • S.M. Turaxonov Samarqand davlat tibbiyot universiteti
  • Sh.Sh. Hamroqulov Samarqand davlat tibbiyot universiteti
  • G.S. Togayeva Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Keywords:

gormon, qarish, fiziologiya, estrogenlar, somatotrop, degidroepiandrosteron

Abstract

Fiziologik qarish jarayoni mutlaqo barcha gormonlar ishlab chiqarishning pasayishi, erkin radikallarning to’planishi va DNKning mutatsion nuqsonlari, telomerlarning uzunligi tufayli hujayralar va to’qimalarning tabiiy o’limi, shuningdek genetik dasturlashtirilgan moyillik bilan bog’liq. Gormonal fondagi yoshga bog’liq o’zgarishlar gormonlar darajasining pasayishi va ular orasidagi nisbatning buzilishidan iborat. (14,17,18) Tananing fiziologik qarish jarayonini quyidagilar tezlashtiradi:  - stress; - giperglikemiya; - semizlik; - uyqu buzilishi; - og’ir yuqumli kasalliklar; - og’iz kontratseptivlaridan uzoq muddatli foydalanish.

References

Абрарова Д. Л., Негматова Г.Ш., Тогаева Г.С. «Клинико функциональный течения у больных сахарным диабетом 2 типа с автономной нейропатией». // The American Journal of Academic research. // Volume 2. (5) Стр 409-415. 2022

Нарбаев А.Н. Тогаева Г.С. «The Use of daily continuous glucose monitoring in clinical practice». //The American Journal of medical sciences and pharmaceutical research. // Volume 2. Issue 9. 2020.Стр 82-85

Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. «Распространенность диабетической стопы пациентов с сахарным диабетом 2 типа в Самаркандской области» //Биомедицина ва амалиёт журнали. Жилд 7. сон 5. С. 143-147. Тошкент 2022г.

Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. «Структурные особенности клеток островков Лангерганса у потомства с аллоксоновым диабетом». //Тиббиётда янги кун. №2. 2020г. Бухоро. стр 218-220.

Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. «Распространенность диабетической стопы пациентов с сахарным диабетом 2 типа в Самаркандской области» //Биомедицина ва амалиёт журнали. Жилд 7. сон 5. С. 143-147. Тошкент 2022г.

Тогаева Г.С. «Ўз-узини назорат қилиш мактабида ўқиган қандли диабет 2 тип билан касалланган беморларнинг клиник ва биохимиявий курсаткичлари». //Биомедицина ва амалиёт журнали 2 махсус сон. 2020 й Тошкент. 132-135-бет.

Togaeva Gulnora Siddikovna., Oripov Firdavs Suratovich., Davranova Aziza Davranovna.: "Structural features of cells of the islets of Langerhans in offspring with alloxonic diabetes" (Review article). //Annals of the Romanian Society for Cell Biology 2021; P.158-162

Тогаева Г.С., Орипов Ф.С. «Наследственность сахарного диабета первого типа у детей как медико-социальная проблема». //Тиббиётда янги кун. 6 (44) 22. Бухоро. стр 261-265.

Togaeva G. S., Clinical And Biochemical Parameters Of Patients With Type 2 Diabetes Who Were Trained At The School Of Self- Control. //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE SPECIAL ISSUE-2. P-131-136, 2020

Хамраев Х.Т., Тогаева Г.С., «Клинико-Биохимические показатели больных сахарным диабетом 2 типа, прошедших обучение в школе самоконтроля». //Проблемы биологии и медицины. №1.72 Самарканд. Стр 75-77. 2013

Negmatova G. Sh., Salimova D. E. «Features of the Course of Type 2 Diabetes Mellitus in Combination with Arterial Hypertension and Ways to Correct Them» //Eurasian Medical Research Periodical 17, 39-41, 2023

Негматова Г.Ш., Салимова Д.Э.. «Особенности течения сахарного диабета 2 типа в сочетании с артериальной гипертонией и пути их коррекции» // OOO «Research and publications», Ta’lim fidoyilari, 2023

Negmatova G. Sh., Salimova D. E. «Qandli diabet 2-tipning arterial gipertenziya bilan birgalikda kechish xususiyatlari va ularni davolash usullari» // ООО «Open science»,Science and Education, 2023

Xamidova, M. N., I. F. Ismatova, J. Sh. Berdirov, G. Sh. Negmatova va A. T. Daminov. "QANDLI DIABET VA COVID-19." Evrosiyo tibbiyot va tabiiy fanlar jurnali 2, №. 13 (2022): 190-204.

Tahirovich, D. A., Burchaklar, S. J. A., Shuxratovna, N. G., Shuxratovna, S. G., & Zaynuddinovna, M. G. (2022). Qandli diabet bilan kasallangan bemorlarda COVID-19 KURSI. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(02), 73-76.

Tahirovich, D. A., Corners, S. J. A., Shuxratovna, N. G., Shuxratovna, S. G., & Zaynuddinovna, M. G. (2022). Qandli diabet bilan kasallangan bemorlarda COVID-19 KURSI. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(02), 73-76.

Nazira, K., Siddiqovna, T. G., Davranovna, D. A., Tahirovich, D. A., & Tulkinovich, O. S. (2021). Qandli diabet fonida kovid bilan kasallangan bemorlarda yurak-qon tomir asoratlari 2. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 2(3), 37-41.

BOLALARDA IRSIY KASALLIKLARNI DAVOLASH UCHUN O’STISH GORMONI Ortikov Shaxzod Tulkinovich. Karimova Nazira Alimovna, Kurbanova Nozima Sobirdjanovna, Daminov Abdurasul Taxirovich/ International Journal of Innovation Engineering and Management Studies. 2021 281-284.

Downloads

Published

2023-04-29

How to Cite

Zubaydullayev, X., Turaxonov, S., Hamroqulov, S., & Togayeva, G. (2023). Erta qarish va unga sabab bo’ladigan gormonlar faoliyati. Science and Education, 4(4), 213–217. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5507

Issue

Section

Natural Sciences