PIRLS dasturi asosida boshlang’ich sinf o’quvchilariga tizimi topshiriqlar asosida badiiy asarni tahlil qilishni o’rgatish

Authors

  • Durdona Erkinovna Avazova Toshkent davlat pedagogika universiteti

Keywords:

ta’lim tizimi, funksional savodxonlik, milliy rejaning maqsadi, PIRLS test topshiriqlari, o’zbek xalq maqollari, boshlang’ich sinf

Abstract

Ushbu maqolada xalqaro baholash dasturlarining standartlarida qayd etilgan kompetensiyalar, о’tgan yillarda о’tkazilgan xalqaro baholash dasturlarida taqdim etilgan topshiriqlar tahlili, xalqaro baholash dasturlarini о’zida mujassamlashtirgan novatsion metodlari asosida dars ishlanmalarini ishlab chiqish kо’nikmalarini shakllantirish kabi masalalar yoritib berilgan.

References

O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. –T.:Sharq nashiriyot matbaa- konserni.23.09.2020. O’RQ-637-son.O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi - T.: O’zbekiston. 2019 –49 b.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining ―O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’gʻrisidagi‖ 2019-yil 29-apreldagi PF-5217 sonli Farmoni.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ―Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to’gʻrisidagi‖ 2018-yil 8- dekabrdagi 997-sonli qarori.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha harakatlar strategiyasi to’gʻrisida” 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari. – T.: 2017 yil, 6-son, 70-modda.

Boymurodova G., Sattorova X., Muslimova Sh., Kabilova Z., Saydaliyeva G., Karimova F. O’qish: 4-sinf. O’qituvchilar uchun metodik qo’llanma -T.:“Sharq”

PIRLS 2021 Assessment Framework. Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College. 2019. www.timssandpirls.bc.edu.

Международное исследование «Изучение качестве чтения и понимания текста» PIRLS. Основная информatsiя об исследовании PIRLS. Институт стратегии развития образования Российской академии образования, Центр оценки качества образования. www.centeroko.ru

http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/pirls/summary/ - TIMSS va PIRLS xalqaro o’quv markazi veb-sayti

Norboyeva D.Ta’lim sifatini baholash boʻyicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi direktori o’rinbosari. 4-sinf o’quvchilarinning o’qish savodxonligini baholash bo’yicha o’tkaziladigan xalqaro tadiqiqotlarga tayyorgarlik ko’rish uchun daftar.

Downloads

Published

2023-04-29

How to Cite

Avazova, D. E. (2023). PIRLS dasturi asosida boshlang’ich sinf o’quvchilariga tizimi topshiriqlar asosida badiiy asarni tahlil qilishni o’rgatish. Science and Education, 4(4), 752–756. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5583

Issue

Section

Pedagogical Sciences