Ta’lim jarayonida insonparvarlik tamoyiliga asoslangan holda talim jarayonini tashkil etish orqali o’quvchilarda umuminsoniy qadryatlar ko’nikmasini shakilantirsh

Authors

  • Ma’rifat Abdillayevna Nomanova Namangan davlat universiteti

Keywords:

insonparvarlik, mexr-oqibat, mehnatsevarlik, bag’rikenglik, insonparvarlik tamoyilli, pedagogik maxorat

Abstract

Bugungi kunda mamlakatimizning turli hududlarida 130 dan ortiq millat va elat vakillari yurtdoshlarimiz bilan bir oila farzandlaridek ahil va inoq yashab kelishmoqda. Ular umumiy uyimiz - jonajon Oʻzbekistonimiz ravnaqi yoʻlida birlashib, barcha soha va tarmoqlarda fidokorona mehnat qilmoqda, rivojlangan bozor iqtisodiyoti va kuchli fuqarolik jamiyatiga asoslangan huquqiy demokratik davlat qurishga munosib hissa qoʻshishda biz pedagoglar xar tomonlama namuna bo’la olishimiz lozim.

References

Pedagogik mahorat. Darslik / A. A. Xoliqov; 0 6zR Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. - Т.: «IQTISOD-MOLIYA», 2011, -420 b.

A1 Buxoriy Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil. Sahihi Buxoriy: -jome’ as-Sahih. //Ishonarli to‘plam. 1- kitob. - Т.. 0 ‘zbekiston Milliy Lsiklopediyasi, 2008. - 712 b.

Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o‘qituvchisining psixologiyasi- : 0 ‘zbekiston, 1999. - 29 b.

Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o’rganishning o‘rganishning ilmiy-nazariy asoslari. Science and Education, 3(12), 590-592.

Kamolova, A. O. Q., & Husaynova, S. I. (2023). O’smirlar o’rtasida axloqsizlikni oldini olishda pedagogik faoliyatning o’ziga xos xususiyatlari. Science and Education, 4(2), 969-972.

Nishonova M.Ya., & Kamolova A.O. (2021). O’SMIRLARGA HUQUQIY BILIM BERISHDA KEYS STADI TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. Экономика и социум, (8 (87)), 42-45.

Bannayev, M. S. (2022). O’zbeksitonda psixologik diagnostika va psixologik korreksion faoliyatni amalga oshirishdagi muammolar va yechimlar. Science and Education, 3(6), 701–703

Семенов И.Н. Психология рефлексии в организации творческого процесса мышления// Автореф. дисс. доктора психол. наук. - М., 1992.« 52 с

Downloads

Published

2023-04-29

How to Cite

Nomanova, M. A. (2023). Ta’lim jarayonida insonparvarlik tamoyiliga asoslangan holda talim jarayonini tashkil etish orqali o’quvchilarda umuminsoniy qadryatlar ko’nikmasini shakilantirsh. Science and Education, 4(4), 808–813. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5601

Issue

Section

Pedagogical Sciences