Mustaqil ta’lim jarayonida o’quvchilarni ijodkorligini shakllantirish

Authors

  • Madina Fayzulla Xudoynazarova JDPI
  • Dinora Xudoynazarova Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat Oʻzbek tili va adabiyoti universiteti

Keywords:

mustaqil ta’lim, ko’nikma, pedagog, metod, didaktik qobiliyat, malaka shakllantirish

Abstract

Ushbu maqolada mustaqil ta’limni tashkil etish yo’llari haqidagi ma’lumotlar berilgan. Mustaqil ta’lim - muayyan fan dan o’quv dasturida belgilangan hamda o’quvchi tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan bilim, ko’nikma va malaka shakllantirishni,o’zlashtirish darajasini amalga oshiriladigan ta`lim shakllaridan bo’lib, o’qituvchi maslahati va tavsiyalari, bilimlar taqsimotiga tayyorgarligi asosida sinfdan tashqarida bajariladi.

References

M. Abdullajonova, boshlang’ich sinf o’quvchilarining o’zlashtira olmaslik sabablari //. “Xalq ta’limi” jurnali. N_6, 2002-yil.

Sh. Siddiqova, Ko’chirma gap xususida. “O’zbek tilshunosligining dolzarb masalalari” mavzusidagi VIII Respublika ilmiy-nazariy anjumani. – Toshkent: 2005- yil.

E. G’oziyev, V. Meliboyeva, Ijodiy tafakkurni rivojlantirish usullari //. “Xalq ta’limi” jurnali. N_3, 2009-yil.

S. L. Vigotsjiy, Bola rivojlanishining psixologiyasi. – Toshkent: Sharq, 2010-yil.

Sh. Siddiqova, Ko’chirma gap xususida. “O’zbek tilshunosligining dolzarb masalalari” mavzusidagi VIII Respublika ilmiy-nazariy anjumani. – Toshkent: 2005- yil.

M. Abdullajonova, boshlang’ich sinf o’quvchilarining o’zlashtira olmaslik sabablari //. “Xalq ta’limi” jurnali. N_6, 2002-yil.

Downloads

Published

2023-04-29

How to Cite

Xudoynazarova, M. F., & Xudoynazarova, D. (2023). Mustaqil ta’lim jarayonida o’quvchilarni ijodkorligini shakllantirish. Science and Education, 4(4), 862–866. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5602

Issue

Section

Pedagogical Sciences