Musiqa madaniyati darsining mazmuni va tuzilishining pedagogik va psixologik xususiyatlari

Authors

  • Nargiza Narimanovna Allayarova Urganch davlat universiteti

Keywords:

musiqa madaniyati, faoliyat turlari, nazariya, xor ijrochiligi, oktava, dramaturgiya

Abstract

Mazkur maqolada umumiy o’rta ta’limda “Musiqa madaniyati” fanining mazmuni va dars faoliyati tuzilishining pedagogik va psixologik jihatlari haqida fikr-mulohazalar yuritilgan.

References

Sh.M.Mirziyoev Buyuk kelajagimizni mard va oliy janob xalqimiz bilan birga quramiz.Toshkent “O’zbekiston” – 2017 y.

Sh.M.Mirziyoev Erkin va faravon demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. “O’zbekiston” NMIU, 2016y.

Sh.Mirziyoev Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini tahminlash – yurt taraqqiyoti va xalq faravonligining garovi. “O’zbekiston” NMIU, 2016 y.

Abralova M. va boshqalar. Musiqa. O’qituvchilar uchun metodik qo’llanma. 2- sinf. - T.: “G’. G’ulom nomidagi nashriyot –matbaa ijodiy uyi”, 2008.

Abralova M. va boshqalar. Musiqa. O’qituvchilar uchun metodik qo’llanma. 3- sinf. - T.: “G’. G’ulom nomidagi nashriyot –matbaa ijodiy uyi”, 2008.

Akbarov I.A. Musiqa lug’ati. –T.: “O’qituvchi”, 1997.

Begmatov S. va boshqalar. Musiqa. 6-sinf uchun darslik. – T.: “G’. G’ulom nomidagi nashriyot –matbaa ijodiy uyi”, 2008.

Ibrohimov O. va boshqalar. Musiqa. 7-sinf uchun darslik. – T.: “G’. G’ulom nomidagi nashriyot –matbaa ijodiy uyi”, 2008.

Downloads

Published

2023-04-29

How to Cite

Allayarova, N. N. (2023). Musiqa madaniyati darsining mazmuni va tuzilishining pedagogik va psixologik xususiyatlari. Science and Education, 4(4), 872–877. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5604

Issue

Section

Pedagogical Sciences