Iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarni samaradorligini oshirishda masalalari

Authors

  • Husan Mansurovich Isayev Toshkent moliya Instituti

Keywords:

investitsiyalar, xorijiy investitsiyalar, investitsion muhit, investitsion jozibadorlik

Abstract

Bugungi kunda davlatlarning ichki iqtisodiy-moliyaviy holatini oshirish uchun mamlakatga kiritiladigan xorijiy investitsiyalar muhim rol oʻynaydi. Kiritiladigan kapitallar hajmini oshirish yoki samaradorligini ta’minlash Oʻzbekistondek endi rivojlanib borayotgan davlatlar uchun suv va havodek zarur vositadir. Albatta, ushbu sohada qandaydir yutuqlarga erishishni xorij koʻnikmalaridan oʻrganishsiz, ularni foydalanishsiz va amaliyotga tatbiq etishlarsiz tasavvur etib boʻlmaydi, zero hech qaysi davlat yakka va boshqa davlatlardan uzilgan holda, o‘zi rivojlanishi haqiqatga toʻgʻri kelmaydi.

References

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga moʻljallangan yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida” Farmoni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2022-y., 06/22/113/0330-son

Oʻzbekiston Respublikasining “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati toʻgʻrisida”gi OʻRQ-598-sonli qonuni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 07.06.2022-y., 03/22/775/0477-son

Chambers D., Dimson E., Retrospectives: John Maynard Keynes, Investment Innovator // Journal of Economic Perspectives Volume 27, July 2013. Pages 213-228

Rugman A., Verbeke A. A perspective on regional and global strategies of multinational enterprises // Journal of International Business Studies. №35, 3–18 2004. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400073

Buckley, P.J., Casson, M. The Optimal Timing of a Foreign Direct Investment. In: The Multinational Enterprise Revisited. Palgrave Macmillan, London. 2010 https://doi.org/10.1057/9780230250468_2

Weia X., Mohsin M., Zhang Q. Role of foreign direct investment and economic growth in renewable energy development // Renewable Energy, Volume 192, June 2022, Pages 828-837. https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.04.062

Фозилчаев, Ш. Қ., & Хидиров, Н. Ғ. (2017). Инвестиция ва лизинг асослари. Ўқув қўлланма. Т.: Молия.

KHIDIROV, N. EVALUATION OF EFFICIENCY OF INVESTMENT ACTIVITY IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. ИНТЕРНАУКА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью" Интернаука", 46-48

Хидиров, Н., & Мамаджонова, С. (2022). OBTAINING HIGHER EDUCATION FOR WOMEN: ISSUES AND CHALLENGES: https://doi. org/10.55439/ECED/vol23_iss3/a30. Экономика и образование, 23(3), 198-205.

Хидиров, Н. Ғ. (2022). Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноати корхоналарида инвестицион фаолиятни молиялаштиришдаги муаммолар ҳамда уларнинг ечимлари. Science and Education, 3(4), 1834-1840.

Khidirov, N. G. (2020). Methods and mechanisms of financing investment activities in industrial enterprises. International Journal of Economics, Commerce and Management, 8(7), 310-325.

Аллаяров, С. Р., & Зайнитдинов, С. М. Ў. (2021). Иқтисодий ўсишга таъсир кўрсатувчи омиллар ва уларнинг таснифи. Science and Education, 2(11), 1156-1169.

Аллаяров, С. (2022). К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ОПТИМИЗИРОВАННОЙ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ СТИМУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА. Архив научных исследований, 2(1).

Downloads

Published

2023-04-29

How to Cite

Isayev, H. M. (2023). Iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarni samaradorligini oshirishda masalalari. Science and Education, 4(4), 1184–1192. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5656

Issue

Section

Economic Sciences