O’zbekiston Respublikasi fond bozori tijorat banklari faoliyatini tahlil qilish

Authors

  • Sevara Anvarovna Kamilova Toshkent moliya instituti

Keywords:

tijorat banklari, bank xizmatlari, fond birjasi, jamg’armalar, bozor iqtisodiyoti

Abstract

Ushbu maqolada, O’zbekiston Respublikasidagi fond bozori tijorat banklarining faoliyati, ularning yaratilishi va rivojlanishi tarixi, ulardagi imtiyozlar va cheklangan ta’sirli faktorlar, tijorat banklarining fond bozori tijoratida namoyon bo’lgan yangi menejment tahlili bayon qilingan hamda O’zbekiston fond bozoridagi tijorat banklarining faoliyatini tahlil qilish va moliya sektorining hozirgi holati haqida tushuncha berishga qaratilgan.

References

Nurmuxamedov, A. A. O. G. L., & Nurmuxamedova, B. I. (2023). Fond bozori rivojlanishining o’ziga xos xususiyatlari va iqtisodiy o’sish bilan bog’liqligi. Science and Education, 4(3), 836-847.

Shamsiddinovich, A. S. (2023). TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKI VA UNI BOSHQARISH. IJODKOR O’QITUVCHI, 3(26), 80-82.

Baxriddin, N. (2021). INVESTITSIYA LOYIHALARNI MOLIYALASH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA BANKLARNING O ‘RNI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(5), 223-229.

Mirzaaliyevich, O. R. S. (2021). O ‘ZBEKISTON BANK SEKTORINI RIVOJLANTIRISHDA DIVIDEND SIYOSATINING ROLINI OSHIRISH MASALALARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(3), 267-277.

Downloads

Published

2023-04-29

How to Cite

Kamilova, S. A. (2023). O’zbekiston Respublikasi fond bozori tijorat banklari faoliyatini tahlil qilish. Science and Education, 4(4), 1175–1179. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5663

Issue

Section

Economic Sciences