Эркин Аъзам киноқиссаларида аёл фожиасининг бадиий тасвири

Authors

  • Вазирахон Асқаровна Аҳмедова И.Каримов номидаги ТДТУ ОФ

Keywords:

драма, киноқисса, фожиа, конфликт, инфантилизм, диалог

Abstract

Мазкур мақолада мустақиллик даври ўзбек адабиётининг ёрқин намоядаларидан бири ёзувчи Э.Аъзамнинг “Забаржад” ва “Паризод” киноқиссалари таҳлилига тортилган бўлиб, аёл фожиасининг туб моҳияти, унинг пайдо бўлишига таъсир қилувчи омиллар ҳақида сўз юритилган.

References

Аникст А. История учений о драме. – М.: Наука, 1988.

Арасту. Поэтика. Ахлоқи кабир. Янги аср авлоди. – Тошкент 2004.

Аъзам Э. Танҳо қайиқ. Киноривоят. // Эркин Аъзам. Танҳо қайиқ. Киноқиссалар. Шарқ НМАК Бош таҳририяти, – Т. 2017. – Б. 195.

Ahmedova V.A. Erkin A’zam dramalarida plastik obraz yaratishning o’ziga xosligi. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал. 2022 yil. 11-son, 21-26 bet

Волькенштейн В.М. Драматургия. – М.: Писатель. 1990.

Глобаллашув: Бадиий талқин, замон ва қаҳрамон. 1-китоб – Т:. Фан, 2018. – 350 б.

Ёқубов И. “Бадиий-эстетик сўз сеҳри”. –Т.; “Янги аср авлоди” – 2011 й.

Жўрақулов У. Назарий поэтика масалалари: Муаллиф. Жанр. Хронотоп. Ғафур Ғулом номидаги НМИУ – Тошкент, 2015. – 457 б.

Karimov H. Istiqlol davri adabiyoti. – T.: Yаngi nashr, 2010

Норматов У. Нафосат гурунглари. –Т.: Муҳаррир, 2010.

Солиев А. Ҳаёт ва инсон талқини. – Т.: Турон замин зиё, 2015.

Султон И. “Адабиёт назарияси”. –Т.; Ўқитувчи, 2005 й, 270 б.

Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М . Адабиётшунослик луғати. – Т.: Академнашр, 2010

F.Temirova Badiiy diskurs va diskursiv tahlil. FarDU. ILMIY XABARLAR// 2022 yil. 1-son. 271-276-bet.

Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – T.: Akademnashr, 2018.

Downloads

Published

2023-04-29

How to Cite

Аҳмедова, В. А. (2023). Эркин Аъзам киноқиссаларида аёл фожиасининг бадиий тасвири. Science and Education, 4(4), 1306–1315. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5675

Issue

Section

Philological Sciences