Пахта таркибидаги ифлос аралашмалар ва уларнинг классификацияси

Authors

  • М.М. Очилов Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти
  • Ш.И. Рахмонов Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти
  • А.Ғ. Ниёзов Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Keywords:

пахта, аралашма, нуқсон

Abstract

Пахта таркибидаги ифлос ва нуқсон аралашмалардан тозалаш жараёнини такомиллаштириш ва пахтани қайта ишлаш даврида тозалаш тозалаш такрорлигини бошқариш имкони йўқлиги ҳар-хил ифлосликдаги пахталарни бир хил сондаги тозалаш ишчи қисмларда ўтиши тахлил қилинган. Тозалаш машиналарини такрорийлигини бошқариш орқали олинадиган маҳсулотларни сифатини оширишга қаратилган.

References

«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар стратегияси тўғрисида» Ўзбекистон Республикаси президенти ПФ 4947. 2017 фармони.

http://www.cotton.org; jit.sagepub.com; http://www.omicsgroup.org; http:// www. samjackson.com; http://www.bajajngp.com/; http://www.busa.com; www.indian tex tilejournal.com; Cotton ginners handbook. 2015.

Daryl T. B., Fred B., Vasu K. Measuring Maturity in Cotton Cultivar Trials // Journal of Cotton Science 20:40–45. 2016.

Хакимов Ш.Ш. Тозалаш жараёни кетма-кет технологияли аррали тозалагичнинг ишлаб чиқариш шароитида технологик кўрсаткичлари // “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциялашуви шароитида инновацион технологияларнинг долзарб муаммолари” Республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами. -Тошкент. 2015, - б. 27.

Хакимов Ш.Ш. Пахта хомашёсини йирик йирик ифлосликлардан тозалаш жараёнида кетма-кет технологияли аррали тозалагич ва унинг кўрсаткичлари // Тўқимачилик муаммолари. -Тошкент. 2015. -№4, б.14-17. (05.00.00.№17).

Хакимов Ш.Ш. Пахта хомашёсини йирик ифлосликлардан тозалашда “аррача-аррача”, колосникларорасидаги масофанинг тозалаш ва регенерация барабанларида ўзгаришининг тозалаш самарадорлигига таъсири // Механика муаммолари. - Тошкент. 2016. - №1, б.70-73. (05.00.00.№17).

Downloads

Published

2023-06-08

How to Cite

Очилов, М., Рахмонов, Ш., & Ниёзов, А. (2023). Пахта таркибидаги ифлос аралашмалар ва уларнинг классификацияси. Science and Education, 4(5), 857–861. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5830

Issue

Section

Technical Sciences