Matn tahlilida didaktemaning o’rni, ahamiyati va o’quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiruvchi vosita sifatida

Authors

  • Sharofat Abduxalil qizi Abdiyeva Samarqand davlat universiteti Kattaqo’rg’on filiali
  • Xurshida Tolibjon qizi Mardiyeva Samarqand davlat universiteti Kattaqo’rg’on filiali

Keywords:

so’z, til, lisoniy tarkib, badiiy ifoda, matn, immanent

Abstract

Ushbu maqolada didaktema o’zi nima? Matn tahlilida didaktemalarning qanday o’rni va ahamiyati, maqsad va vazifalari borligi haqida so’z yuritiladi. Shuningdek matn orqali yoshlarning dunyoqarashini kengaytirish, mantiqiy fikrlashga undovchi maxsus topshiriqlarni dars davimida berib borish.

References

To’lanboyeva Mohinur Xurshidbek qizi.Matn tavsifi va matn turlari.Международный научный журнал “Новостиобразования исследование в ХХI веке”№8.B.284

To’lanboyeva Mohinur Xurshidbek qizi.Matn tavsifi va matn turlari.Международный научный журнал “Новостиобразования исследование в ХХI веке”№8.B.286

”Falsafa, Mantiq, Etika, Estetika”fanidan ma’ruzalar matni.Toshkent-2018.B.90.

8-sinf Ona tili darsligi.Cho’lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2019.B.135.

Downloads

Published

2023-06-08

How to Cite

Abdiyeva, S. A. qizi, & Mardiyeva, X. T. qizi. (2023). Matn tahlilida didaktemaning o’rni, ahamiyati va o’quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiruvchi vosita sifatida. Science and Education, 4(5), 954–957. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5841

Issue

Section

Pedagogical Sciences