Pedagogning maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni tarbiyalashning amaliy axamiyati va ijtimoiy zaruriyati

Authors

  • Soxiba Xamidovna Achilova Qo’qon davlat pedagogika instituti

Keywords:

axloqiy sifatlar, ijtimoiy siyosaiy jarayonlar, ta’lim-tarbiya jarayonlari, individual xususiytlar, o’yin, xissiy irodaviy sifatlar, pedagogic maxorat, salomatlik, barkamol avlod

Abstract

Hozirgi davrda maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy sifatlarni tarbiyalash uchun tarbiyachilar o‘z faoliyati davomida quyudagi tamoyillarga asoslanishi zarur: bolalarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash maqsadiga qaratilganligi, jismoniy sifatlarni ttarbiyalash jarayoniga yaxlit, majmuaviy va texnologik yondashuv, bolalarni jismoniy sifatlarni tarbiyalashda integratsion yondashuvning muntazamliligi davomiyligi va tasirchanligiga erisha olishi lozim.

References

Жисмоний тарбия ва спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-3031- сонли қарори, 2017 йил, 3 июн.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2002 йил 24 октябрдаги «Ўзбекистон Болалар спортини ривожлантириш жамғармасини тузиш тўғрисида»ги ПФ-3154- сонли Фармони. // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2002 й; 10-11-сон, 197-модда

Белорусова В.В. ва бошқалар. Педагогика дарс¬лик жисмоний тарбия институтлари учун дарслик. – Тошкент: Ўқитувчи, 1990.

Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o’rganishning o ‘rganishning ilmiy-nazariy asoslari. Science and Education, 3(12), 590-592.

Kamolova, A. O. Q., & Husaynova, S. I. (2023). O’smirlar o’rtasida axloqsizlikni oldini olishda pedagogik faoliyatning o’ziga xos xususiyatlari. Science and Education, 4(2), 969-972.

кизи Ахмедова, Д. С., & қизи Камолова, А. О. (2022). ЎСМИРЛАРДА МЕЪЁРДАН ХУЛҚИЙ ОҒИШ ХОЛАТЛАРИНИ КОРРЕКЦИЯЛАШ ЖАРАЁНЛАРИДА ХУҚУҚИЙ САВОДХОНЛИКНИНГ АХАМИЯТИ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(3), 413-416.

Nishonova, M. Y., & Kamolova, A. O. (2021). USING CASE STADE TECHNOLOGY IN LEGAL EDUCATION FOR TEENAGERS. Экономика и социум, (8), 42-45.

Downloads

Published

2023-06-08

How to Cite

Achilova, S. X. (2023). Pedagogning maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni tarbiyalashning amaliy axamiyati va ijtimoiy zaruriyati. Science and Education, 4(5), 963–967. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5853

Issue

Section

Pedagogical Sciences