Munavvarqori Abdurashidxonovning yangi milliy ta’lim tizimi tashkil etilishidagi xizmatlari va pedagogik qarashlari

Authors

  • Mahliyo Abdukarim qizi Kubayeva Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o’zbek tili va adabiyoti universiteti
  • Nigora Shuhrat qizi Muhammadqulova Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o’zbek tili va adabiyoti universiteti

Keywords:

milliy-ozodlik harakati, ziyoli qatlam, eski-an’anaviy maktab, usuli-savtiya, o’rta maktab, dorilfunun

Abstract

Maqolada jadidchilik harakatining buyuk namoyondalaridan biri Munavvar qori Abdurashidxonovning bugungi milliy dunyoviy uch bosqichli ta’lim tizimining poydevori hisoblanuvchi yangi usuldagi boshlang’ich va o’rta maktablar, oliygohlarni tashkil etishdagi xizmatlari, ularda yo’lga qo’yilgan ta’lim-tarbiya jarayoni, eski-an’anaviy ta’lim dargohlaridan farqli va yutuqli jihatlari, o’quv dasturi va darsliklaridagi pedagogik yondashuvlar haqida so’z boradi.

References

M.Abdurashidxonov “Tanlangan asarlar” Nashrga tayyorlovchi Sirojiddin Ahmedov Toshkent: Ma’naviyat, 2003

“Munavvarqori Abdurashidxonov” Jadidlar to’plami 8-qism Muallif Sotimjon Xolboyev Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022

M.Abdurashidxonov “Xotiralarimdan” (Jadidchilik tarixidan lavhalar). Toshkent: Sharq, 2001

Sotimboy Xolboyev “Milliy universitetning taixiy ildizlari va tashkil topishi” Toshkent: Sharq, 2003

Asqar Zunnunov “Pedagogika tarixi” Toshkent: Sharq, 2004

Xolboy Ibragimov, Shahzoda Abdullayeva “Pedagogika nazariyasi” Toshkent: Fan va texnologiya, 2008

Downloads

Published

2023-06-08

How to Cite

Kubayeva, M. A. qizi, & Muhammadqulova, N. S. qizi. (2023). Munavvarqori Abdurashidxonovning yangi milliy ta’lim tizimi tashkil etilishidagi xizmatlari va pedagogik qarashlari. Science and Education, 4(5), 1072–1078. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5869

Issue

Section

Pedagogical Sciences