Ta’lim to’g’risidagi qonuni yangi bosqichga olib chiqish istiqboli

Authors

  • Sevara Komil qizi Ergasheva Alisher Navoiy nomidagi o’zbek tili va adabiyot universituti
  • Mohichehra Davronbek qizi Mamadaliyeva Alisher Navoiy nomidagi o’zbek tili va adabiyot universituti

Keywords:

ta’lim toʻgʻrisidagi qonun, asosiy farqi, ta’lim to’g’risidagi qonun mazmun-mohiyati, oilada ta’lim olish, mustaqil ta’lim olish, eksternat tartibidagi ta’lim

Abstract

Maqolada ta’lim to’risidagi yangi qonun haqida, ta’lim turlari, ta’lim tizimida islohotlarini keltirilgan iqtiboslarni keltirish. Ularda olib borilgan ta’lim tizimidagi islohotlarni o’rganish yuzasidan olib boriladigan tadqiqot maqsad va vazifalari belgilanadi.

References

Ҳайдаров, С. А. (2023). ТАРИХ ДАРСЛАРИДА САНЪАТ АСАРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ УСУЛЛАРИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(1/2), 92-96.

Аслонов И. (2022) «Бобурнома» бадиий – психологик тасвир муаммоси объекти сифатида. O‘zMU xabarlari. Toshkent – 2022. №1/5.

Aslonov Ilhom Nizomovich. (2022) The Problem of Artistic - Psychological Image in Boburnoma. Eurasian Scientific Herald. Volume 7| April, 2022. ISSN: 2795-7365.

Aslonov Ilhom Nizomovich. (2022) Appearance of Zahiriddin Muhammad Bobur in "Boburnoma"Central Asian journal of theoretical and applied sciences Volume: 03 Issue: 06 | Jun 2022 ISSN: 2660-5317.

Sattorov V.N (2023). Umumiy pedagogika fani taraqqiyotining ustuvor yo’nalishlari. ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES,3, 710-719. (2023)

Sattorov V.N (2023). Umumiy pedagogika fanini o’qitishda inovatsialar. ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES,3, 734-745 (2023).

Sattorov V.N (2022). Methods of shaping the culture of the teacher. Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning. vol 3 no.02. 36-41 (2022). ISSN (online): 2776-0995

Sattorov V.N (2023). Indicators of Pedagogical Competence and its Effectivenss. International Journal of Inclusive and Sustainable Education. vol 2 no.02. 86-88. (2023). ISSN(e): 2833-5414

Arapbaeva Damegul Kurbanovna, Amirova Bibisara Aubakirovna. Personal Psychological Adaptation and its Characteristics. INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION. VOL. 2. NO 2. 2023. -P. 68-70.

Jobborova Gulnoza Kadamovna. (2022). Formation of Ecological Culture of Primary School Students. Eurasian Scientific Herald, 7, 240–242. Retrieved from

Jobborova Gulnoza Kadamovna. PEDAGOGIK ODOB-AXLOQ VA TALABA XULQ – MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 3(1/2), Jan., 2023. 97-105.

Downloads

Published

2023-06-08

How to Cite

Ergasheva, S. K. qizi, & Mamadaliyeva, M. D. qizi. (2023). Ta’lim to’g’risidagi qonuni yangi bosqichga olib chiqish istiqboli. Science and Education, 4(5), 1112–1116. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5876

Issue

Section

Pedagogical Sciences