Tarixiy shaxslarni davriy o’rganishda oila va farzand tarbiyasidan foydalanish

Authors

  • Feruzabonu Ulug’bek qizi Baxriddinova NamDU

Keywords:

tarixiy shaxs, integratsiya, ta’lim, tarbiya, ijtimoiy-gumanitar fanlar, globallashuv

Abstract

Ushbu maqolada tarixiy shaxlarni davriy o’rganish bilan birgalikda ularning oila va farzand tarbiyasidagi merosidan keng foydalanilgan. Qolaversa, tarixiy shaxslarni o’rganishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar integratsiyasi ham ta’minlangan.

References

Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o’rganishning o ‘rganishning ilmiy-nazariy asoslari. Science and Education, 3(12), 590-592.

Kamolova, A. O. Q., & Husaynova, S. I. (2023). O’smirlar o’rtasida axloqsizlikni oldini olishda pedagogik faoliyatning o’ziga xos xususiyatlari. Science and Education, 4(2), 969-972.

Nishonova M.Ya., & Kamolova A.O. (2021). O’SMIRLARGA HUQUQIY BILIM BERISHDA KEYS STADI TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. Экономика и социум, (8 (87)), 42-45.

кизи Ахмедова, Д. С., & қизи Камолова, А. О. (2022). ЎСМИРЛАРДА МЕЪЁРДАН ХУЛҚИЙ ОҒИШ ХОЛАТЛАРИНИ КОРРЕКЦИЯЛАШ ЖАРАЁНЛАРИДА ХУҚУҚИЙ САВОДХОНЛИКНИНГ АХАМИЯТИ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(3), 413-416.

Nishonova, M. Y., & Kamolova, A. O. (2021). USING CASE STADE TECHNOLOGY IN LEGAL EDUCATION FOR TEENAGERS. Экономика и социум, (8), 42-45.

Bannayev, M. S. (2022). O’zbeksitonda psixologik diagnostika va psixologik korreksion faoliyatni amalga oshirishdagi muammolar va yechimlar. Science and Education, 3(6), 701–

K.Abdullayeva, M.Usmonova Xalq pedagogikasi "Usmon Nosir",Namangan-2022

Ибн Сино, Абу Али. Тиб қонунлари. 1-китоб. – Тошкент: “Фан” нашриёти, 1959. – 293-бе т.

Kosimova, M. B. (2020). THE EDUCATIONAL VALUE OF THE WORK “QUTADG’U BILIG”. Экономика и социум, (10 (77)), 203-209.

Downloads

Published

2023-06-08

How to Cite

Baxriddinova, F. U. qizi. (2023). Tarixiy shaxslarni davriy o’rganishda oila va farzand tarbiyasidan foydalanish. Science and Education, 4(5), 1202–1207. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5896

Issue

Section

Pedagogical Sciences