Xorijiy davlatlarda davlat organlarining korrupsiyaga qarshi kurashishdagi o’rni va roli

Authors

  • Ravshanxon Rabbonaxon o’g’li Shodmanov Toshkent davlat yuridik universiteti

Keywords:

korrupsiya, nazorat, manfaatlar to’qnashuvi, boshqaruv organi, konsepsiya, ilmiy nazariyalar, huquqiy savodxonlik, paradoksal, huquqiy ong, media olam

Abstract

Ushbu maqolada davlat boshqaruv tizimida korrupsiyaga qarshi kurashishda eng kata muvaffaqiyatga erishgan davlatlat tajribasi tahlil qilinadi. Bundan tashqari korrupsiya holatlarini keltirib chiqaruvchi omillar, sabablar va boshqa turki bo’luvchi nazriy va amaliy sabablarni o’rganish orqali taklif va tavsiyalar orqali ko’rsatib o’tiladi.

References

Heidenheimer, A. J. (1989) Korruptsiyani idrok etish istiqbollari. Heidenheimer A. J., Jonston, M va Le Vine V.T., muharrirlar, Siyosiy korruptsiya: qo’llanma, Nyu-Brunsvik, N.J.: Transaction Publishers;

Alam, M S. (1989). Korruptsiya anatomiyasi: rivojlanmagan siyosiy iqtisodga yondashuv. Amerika Iqtisodiyot va Sotsiologiya jurnali, 48(4), 441-456-betlar;

Xalqaro tadqiqot jurnali (IJR) 1-jild, 8-son, 2014 yil sentyabr;

Birlashgan Millatlar Tashkiloti (2004) Korruptsiyaga qarshi global dastur: BMTning korruptsiyaga qarshi vositalari to’plami, 3-nashr, Vena, 2004 yil sentyabr;

6 PM Lee’s speech at the London Anti-Corruption Summit 2016.

“Xorijiy mаmlаkаtlаrdа mаnfааtlаr toʼqnаshuvining huquqiy tаrtibgа solinishi”maqolasida “Yangi oʼzbekistonda konstitutsionalizmni mustahkamlash masalalari: milliy va xorijiy tajriba”. Xalqaro ilmiy konferentsiya materiallari toʼplami . – T.: TDYuU, 2021. – 134 b;

Luís Sousa. Anti-corruption agencies: between empowerment and irrelevance. Crime, Law and Social Change, Springer Verlag, 2009;

Corruption, the Lack of Academic Integrity and Other Ethical Issues in Higher Education: What Can Be Done Within the Bologna Process? European Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies.2018. pp 61-75.

Downloads

Published

2023-06-08

How to Cite

Shodmanov, R. R. o’g’li. (2023). Xorijiy davlatlarda davlat organlarining korrupsiyaga qarshi kurashishdagi o’rni va roli. Science and Education, 4(5), 1565–1570. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5941