Farg’ona vodiysida tarqalgan ruderal shifobaxsh o’simliklar, ularning tarqalishi va ahamiyati

Authors

  • Murodali Umaraliyevich Tojiboyev Andijon davlat pedagogika instituti
  • Moxinur Diyorbek qizi Uzoqjonova Andijon davlat pedagogika instituti

Keywords:

flora, shifobaxsh, alkaloid, glikozid, flavonoid, kumarin

Abstract

Ushbu maqolada Farg‘ona vodiysida tarqalgan ruderal shifobaxsh o‘simliklar, ularning ahamiyati, tarqalishi, kasalliklarda qanday tartibda qo‘llanilishi, buyuk allomalarimizning kitoblarida berilgan ma’lumotlari, O‘zbekiston florasida tutgan o‘rni va ahamiyati to‘g‘risida qisqacha tushunchalar berilgan.

References

Ruzmatov E.Yu., Tukhtaboeva F. M., Usmanov D.D., Khoshimjonova N.N., Yuldashev Kh.E., Tajiboev M.U. ‘Study of life forms of some species of the genus Acanthophyllum’. - T.: Jundishapur Journal of Microbiology Vol. 15, No.1 (2022.01). P 1671-1677 JCR 2017. IF:1.233 www.jjmicrobiol.com

Foziljonov Sh.F., Tajiboev M.U. “Impotance of studying location in protection of rare plants types: Fergana valley”. - T.: Middle European Scientific Bulletin. Volum-9, Febraury 2021, 231. (Journal Impact Factor IFSIJ-5,985). (https://doi.org/10.47494/mesb. 2021.9.231)

No‘monjonov M.G‘., No‘monjonova M.G‘., Tojiboyev M.U. “Ayrim dorivor o‘simliklarni morfobiologik tasnifi, kimyoviy tarkibi va yetishtirish texnologiyasi”. - T.: Образование и наука XXI веке // Международный научно-обрвзовательный электронный журналю Выпю 15 (том 2) июнь 2021 гю С. 946-948

Tajiboev M.U.”The place and medicinal properties of certain species of the genus of Achillea L. in Uzbekistan plant coverage”. - T.: European schoolar journal. Vol.4 No. 1 February 2023

Olimova M, Naimsherova S, Tojiboyev M.U. “Lamiaceacemoilasi vakillarining morfologiyasi, bioekologiyasi va dorivorlik hususiyatlari”. - T.: Новости образования: исследование в XXI веке 1(6), 835-838

Tojiboyev M.U., Samatov O, Nabiyev F. “Moychechak va isriqning shifobaxsh xususiyatlari va tibbiyotga targ‘ibi”. - T.: Наука и инновация 1 (9), 46-49

Toshboyeva M, Saloyeva A, Tojiboyev M.U. “Qarag‘aytoifa (pinophyta) o‘simliklarning botanic tasnifi, sistematikasi, tarqalishi, ahamiyati”. - T.: Научный Фокус 1(1), 807-811

Тожибоев М.У. “Краткий анализ флоры горы Кунгурбука Чаткальского хребта”. - T.: Узбекиский биологический журнал, 20-22

Тожибоев М.У. “Распространение Thalictrum minus L. в горах Кунгурбука Чаткальского хребта”. - T.: Матер.меж. науч. конференции “ Экол. проблемы опустынивания в Узбекистане”, 159-160

Тожибоев М.У. “Предварительный таксономический анализ флоры горы Кунгурбука Чаткальского хребта ”. - T.: Узбекиский биологический журнал, 22-26.

Mirzakarimova M. M. The Necessity to Develop Students’ Entrepreneurial Skills in English Classes //Telematique. - 2022. - С. 7128-7131.

Mirzakarimova M. EFFECTIVENESS OF STUDENTS'ENTREPRENEURIAL SKILLS DEVELOPMENT THROUGH CLIL TECHNOLOGIES //Академические исследования в современной науке. - 2023. - Т. 2. - №. 8. - С. 92-94.

Madaminjonovna, M. M. METHODOLOGY OF EDUCATIONAL TEACHING OF GENERAL SCIENCES.

Мирзакаримова М. М. ESSENTIAL COMPOSITION OF ENTREPRENEURSHIP FUNCTIONAL LITERACY //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL “INNOVATION TECHNICAL AND TECHNOLOGY”. - 2020. - Т. 1. - №. 1. - С. 63-65.

Teshabayev, S. A., G’ulomov, B. B., Ismoilov, O. T., & Rayimjonov, N. F. (2022). BEGONA O’TLARNING DORIVORLIK VA BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(3), 376-380.

Downloads

Published

2023-08-25

How to Cite

Tojiboyev, M. U., & Uzoqjonova, M. D. qizi. (2023). Farg’ona vodiysida tarqalgan ruderal shifobaxsh o’simliklar, ularning tarqalishi va ahamiyati. Science and Education, 4(8), 101–107. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6222

Issue

Section

Natural Sciences