Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish jarayonlarini rivojlanishida kompetensiyaviy yondashuv

Authors

  • Zilola Axmadovna Sayfiyeva G‘ijduvon tumani, 32-DMTT
  • Orzigul Abduraxmonovna Abdullayeva Bobkent tuman, 5-DMTT

Keywords:

kompetensiya, kompetensiyaviy yondashuv, sezgi, idrok, xotira, tasavvur, tafakkur

Abstract

Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish jarayonini rivojlanishi, ta’lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvning mohiyati, bolalar xulq-atvorini shakllantirish, maktabgacha yosh davriga xos xususiyatlar, kompetensiyaviy yondashuv ta’lim tizimi oldida turgan dolzarb masala ekanligi haqida umumiy ma’lumot berilgan.

References

E.A. Migranova, Sh.X. Poziiova Kasbiy pedagogik f'aoiiyatga kirish / O‘quv qo‘llamna. - Toshkent: “Tafakkur bo‘stoni”, 2018 y. - 200 bet

I.V. Grosheva, L.G.Yevstafeva, D.T.Maxmudova, Sh.B.Nabixanova, S.V.Pak, G.E.Djanpeisova “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi T: 2022.

F.Qodirova, SH. Toshpo‘latova, M.A’zamova. “Maktabgacha pedagogika”.-T., “Ma’naviyat”. 2019 y.- 688 bet

Sh.A. Sodiqova “Maktabgacha pedagogika”. “Tafakkur sarchashmalari” T:. 2013 y.- 288 bet.

N.M. Qayumova “Maktabgacha pedagogika”, “TDPU” nashriyoti T:. 2013 y- 184 bet.

B.X. Xodjayev. Umumiy pedagogika. Darslik. – T.: “Sano-standart”, 2017 y. -434 bet.

S.M. Raxmonova DIDACTIC POSSIBILITIES OF IMPROVING THE METHODOLOGY FOR PREPARING FUTURE EDUCATORS OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION FOR INNOVATIVE PROFESSIONAL ACTIVITIES. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT ISSN: 2792 – 1883 | Volume 2 No. 12 https://literature.academicjournal.io 16.12.2022 y.36-40 bet.

S.M. Raxmonova, D.M. Murotovna. Ta’lim jarayonida pedagogning innovatsion kasbiy faoliyati va xususiyatlari. SCIENCE AND EDUCATION. SCIENTIFIC JOURNAL. ISSN 2181-0842 VOLUME 4, ISSUE 5 MAY 2023. https://drive.google.com/file/d/190Zcnat7oUsSvaN14XoXW-LO87w895aE/view?usp=sharing. 4.05.2023 y. 862-866 bet

S.M. Rakhmonova. System of inclusive education in preschool education development. SCIENCE AND EDUCATION. SCIENTIFIC JOURNAL. ISSN 2181-0842 VOLUME 4, ISSUE 5 MAY 2023. https://drive.google.com/file/d/190Zcnat7oUsSvaN14XoXW-LO87w895aE/view?usp=sharing. 4.05.2023 y. 950-953 bet

Downloads

Published

2023-08-25

How to Cite

Sayfiyeva, Z. A., & Abdullayeva, O. A. (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish jarayonlarini rivojlanishida kompetensiyaviy yondashuv. Science and Education, 4(8), 244–247. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6239

Issue

Section

Pedagogical Sciences