Руҳий поклик ҳақидаги таълимот ёҳуд тасаввуф фалсафасида комил инсон масаласи

Authors

  • Соҳибназар Каримов Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

Keywords:

тасаввуф ва комил инсон, нафс, илоҳий сифатлар, тақводор инсон, фақир мақоми, ботинийлик ва зоҳирийлик

Abstract

Мазкур мақола тасаввуф фалсафасида комил инсонни тарбиялаш масаласининг тасаввуфий асослари ва унинг ижтимоий маҳиятини очиб беришга бағишланган.

References

Абдухомид Ғаззолий. Кимёи саодат. -Т.: 1995.-Б. 55.

Шайх Абдулқодир Гийлоний . Сиррул асрор. Мактубот. Таржимон: О.Жўрабой.-Тошкент., Мовароуннаҳр, 2005 47-бет.

Аҳмад Яссавий. Девони ҳикмат.-Т.: 1992.-Б.17.

Абул Муҳсин Муҳаммад Боқир ибн Муҳаммад Али. Мақомати Хожа Баҳоуддин Нақшбанд.-Т.:”Ўзбекистон”. 2019. -Б.29.

Ал-Бурсавий, Муҳаммад Зоҳид Қўтқу ибн Иброҳим. Аҳли суннат вал-жамоат ақоиди.2-китоб.”Шарҳи “Омолий”.Алиййул Қорий шарҳи асосида./ Мутаржим Мирзо Кенжабек.-Т.:Млвароуунаҳр. 1999. 45-бет.

Азизиддин Насафий. Зуддаб ул-ҳақойиқ.-(Ҳақиқатлар қаймоғи). Н.Комилов таржимаси. –Т.: “Камалак” 1996. 133-бет.

Навоий Алишер. “Насойим ул –муҳаббат”. Асарлар. 15-томлик. 6-том.-Т., 1965. 185-бет.

Комилов Н. Тасаввуф. -Т.: 2009.-Б.143.

Собиржон Исмоилов. Нақшбандийлик жаҳоншумул тариқат. Тошкент. “Мўмтоз сўз”. 2016. 90-бет.

Муҳаммад пайғамбар қиссаси. Ҳадислар.-Т.: 1992.-Б.92.

Усмон Турар. Тасаввуф тарихи./ Турк тилидан Нодирхон Ҳасан таржимаси. Т.: Истиқлол. 1999. -Б.138.

Нажмиддин Комилов. Тасаввуф ёки комил инсон аҳлоқи. 1-кито. -Т.: 1996. 133-бет.

Downloads

Published

2023-08-25

How to Cite

Каримов, С. (2023). Руҳий поклик ҳақидаги таълимот ёҳуд тасаввуф фалсафасида комил инсон масаласи. Science and Education, 4(8), 274–285. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6245

Issue

Section

Pedagogical Sciences