Baliqlar va ularning ekologik ahamiyati

Authors

  • Moxinur Diyorbek qizi Uzoqjonova ADPI

Keywords:

suzgichlar, xordalilar, nalim, olabug‘a, tosh baliq, zog‘ora baliq

Abstract

Ushbu maqolada baliqlarning qanday hayvonlar ekanligini yorituvchi qisqa ma’lumotlar va baliqlarning qanday ekologik sharoitlarga moslashishi haqida ma’lumotlar keltirilgan. Shu bilan birga baliqlar inson hayotida va ozuqa zanjirida qanday ekologik va ozuqaviy ahamiyat kasb etishi ifodalangan.

References

Dadayev. S, Saropov. Q. “Zoologiya (Xordalilar 2-qism)”. - T.: Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent - 2011

To‘xtayev. A . “Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish”. - T.: O‘qituvchi nashriyoti. Toshkent - 1994

To‘xtayev. A . “Ekologiya”. - T.: O‘qituvchi nashriyoti. Toshkent - 1998

To‘xtayev . A.C. “Ekologiya”. - T.: O‘qituvchi nashriyoti. Toshkent - 2001

Мирзакаримова М. М. Умумтаълим фанларини тадбиркорликка йўналтириб ўқитиш тизими //Science and Education. - 2020. - Т. 1. - №. 4. - С. 97-103.

МИРЗАКАРИМОВА МАХЛИЁХОН МАДАМИНЖОНОВНА (2022) “ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ТАДБИРКОРЛИККА ЙЎНАЛТИРИБ ЎҚИТИШНИНГ ДИДАКТИК АСОСЛАРИ”, Novateur Publications, (1), pp. 1-128. Available at: http://novateurpublication.org/index.php/np/article/view/23 (Accessed: 26 August 2023).

Мирзакаримова М. М. Замонавий шароитларда умумтаълим фанларини тадбиркорликка йўналтириб ўқитиш тизими //Science and Education. - 2020. - Т. 1. - №. 4. - С. 216-222.

Mirzakarimova M. M. The Necessity to Develop Students’ Entrepreneurial Skills in English Classes //Telematique. - 2022. - С. 7128-7131.

Mirzakarimova M. EFFECTIVENESS OF STUDENTS'ENTREPRENEURIAL SKILLS DEVELOPMENT THROUGH CLIL TECHNOLOGIES //Академические исследования в современной науке. - 2023. - Т. 2. - №. 8. - С. 92-94.

Madaminjonovna M. M. K. L. METHODOLOGY OF EDUCATIONAL TEACHING OF GENERAL SCIENCES.

Madaminjonovna M. M. Innovative Methods and Tools for Developing Students' Entrepreneurial Skills Using CLIL Technologies //International Journal of Human Computing Studies. - 2023. - Т. 5. - №. 3. - С. 15-17.

Мирзакаримова М. М. ESSENTIAL COMPOSITION OF ENTREPRENEURSHIP FUNCTIONAL LITERACY //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL “INNOVATION TECHNICAL AND TECHNOLOGY”. - 2020. - Т. 1. - №. 1. - С. 63-65.

Mirzakarimova M. CLIL TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA O‘QUVCHILARNING TADBIRKORLIK KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION METOD VA VOSITALAR //Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi. - 2023. - №. 6. - С. 410-415.

Mirzakarimova, M. M., & Uzoqjonova, M. D. qizi. (2023). O‘zbekistonda chiqindilarni qayta ishlash muammolarini o‘rganish va bartaraf qilish. Science and Education, 4(11), 78-83. Retrieved from https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6393.

Mirzakarimova M. M., Uzoqjonova M. D. Q. Scientific and pedagogical activity of Imam al-Bukhari //Science and Education. - 2023. - Т. 4. - №. 12. - С. 321-324.

Tojiboyev M. U., Uzoqjonova M. D. Q. Farg‘ona vodiysida tarqalgan ruderal shifobaxsh o‘simliklar, ularning tarqalishi va ahamiyati //Science and Education. - 2023. - Т. 4. - №. 8. - С. 101-107.

Uzoqjonova, M. (2023). Tabiiy fanlarni o‘qitishda STEAM ta’limi tizimi. Science and Education, 4(9), 344-347. Retrieved from https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6297.

qizi Uzoqjonova M. D. et al. Inson salomatligida dorivor o‘simliklarning xususiyatlari //Science and Education. - 2023. - Т. 4. - №. 7. - С. 38-42.

Uzokjonova, M. (2023). STEAM technology and the importance of gamification in it. Science and Education, 4(10), 365-368. Retrieved from https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6361.

Downloads

Published

2024-01-27

How to Cite

Uzoqjonova, M. D. qizi. (2024). Baliqlar va ularning ekologik ahamiyati. Science and Education, 5(1), 13–17. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6556

Issue

Section

Natural Sciences