Axborot xavfsizligi tushunchasi

Authors

  • M.A. Rustamova Navoiy innovatsiyalar universiteti

Keywords:

axborot xavfsizligi, kiberxavfsizlik, axborot

Abstract

Ushbu maqolada axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlik tushunchalari nima haqida tushuncha. Bu tushunchalarning bir biridan farqi va infosec turlari haqida ma’lumotlar keltirilgan.

References

Xakimovna, S. M. (2023). RAQAMLI IQTISODIYOTNING TA'LIMGA TA'SIRI: MUAMMO VA YECHIMLAR. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(10), 1117-1122.

Xakimovna, S. M. (2023). O ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA ‘LIM MUASSASALARINI MODERINIZATSIYA QILISHDA TA ‘LIM VA SIFAT TAHLILI. SO ‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 6(6), 202-206.

Xakimovna, S. M. (2023). OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA O’QUV JARAYONINI ELEKTRONLASHTIRISHNING AHAMIYATI (ELEKTRON KUTUBXONA MISOLIDA). IJODKOR O'QITUVCHI, 3(32), 219-223.

Мамадалиева, Н. А., & Давлаталиев, Х. Х. (2023). ИҚТИСОДИЁТДА ФОСФОРИТ ХОМ АШЁСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(11), 498-500.

Мамадалиева, Н. А. (1995). Экономическая эффективность производства фосфорсодержащих удобрений в Узбекистане.

Мамадалиева, Н. А. (2022). Ресурсобережение основа экономического роста. Science and Education, 3(12), 427-433.

Поляков, М. М., Поливанов, В. С., Воробьева, Т. А., & Тушинский, С. Г. (1997). Проблемы обеспечения экологической безопасности населения г. Вологды (второй этап) (No. 082/3). Муниципальный экологический фонд г. Вологды.

Сарикулов, М. Х., Узаков, И. Э., Ирисов, И. Ш. У., & Сулхонов, Д. А. У. (2023). Калорийность и химический состав куриного яйца. Science and Education, 4(6), 46-53.

Sarikulov, M. K., Uzohkov, I. E., Riskulov, K. A., & Israilova, K. M. (2022). SOME ASPECTS OF ECOLOGY AT THE PRESENT STAGE. International Journal of Early Childhood Special Education, 14(6).

Uzoqov, I. E., & qizi Ashurova, F. A. (2023). Kontrafakt va falsifikasiya qilingan oziq ovqat mahsulotlarini identifikasiyalashdagi xorijiy davlatlar tajribalari. Science and Education, 4(9), 166-172.

Downloads

Published

2024-01-27

How to Cite

Rustamova, M. (2024). Axborot xavfsizligi tushunchasi. Science and Education, 5(1), 87–90. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6565

Issue

Section

Natural Sciences