O’yin, maktabgacha ta’lim muassasalarida faoliyatidagi asosiy faoliyat jarayoni

Authors

  • Muattar Shavkatjon qizi Tuxtayeva Toshkent kimyo xalqaro universiteti Namangan filliali

Keywords:

shaxsni kamoloti, ilm, faoliyat, o’yinchoq, bola, rivojlanish

Abstract

Bolalar dunyosini o’rganish - ular hayoti davomida olib boradigan asosiy faoliyat jarayonlarini shakllantirishdan iborat. Bu kabi amaliy faoliyatlarini amalga oshirish jarayonida tarbiyaviy o’yin va o‘yinchoqlar ham amaliy ahamiyatga ega. O’yin faoliyati va o’yinchoqlar bolaning aqliy, hissiy, ijtimoiy va harakat qobiliyatlarini rivojlantirishga va ko’nikma malakalarni hosil qilishga yordam beradi.

References

MAKTABGACHA TA’LIM - TARBIYANI TASHKIL ETISH. Darslik. Z.T.Qoraboyeva Maktabgacha ta’lim-tarbiyani tashkil etish

Sarsengali, B., & Shagyrbai, A. (2022). Діни философиядағы мейірбан және кемел адам түсінігі. Вестник КазНУ, Серия Религиоведение, 32(4), 50-59.

Ориббоева, Д. Д. (2022). O’QUVCHILARNI KASB TANLASHGA YO’NALTIRISHDA IJTIMOIY KOMPETENTLIKNI TA’SIRI: https://doi. org/10.53885/edinres. 2022.8. 08.045 Oribboyeva Dilafro’z Dadamirzayevna NamDU Psixologiya kafedrasi katta o’qituvchisi. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (8), 314-318.

Oribboyeva, D. D. (2019). STUDY OF SOCIAL COMPETENCE IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(4), 288-292.

Kamolova, A. O. Q. (2023). Pedagoglik kasbi boshqa hamma kasblarning poydevoridir. Science and Education, 4(5), 988-992.

Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o’rganishning o ‘rganishning ilmiy-nazariy asoslari. Science and Education, 3(12), 590-592.

Nishonova, M. Y., & Kamolova, A. O. (2021). O’SMIRLARGA HUQUQIY BILIM BERISHDA KEYS STADI TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. Экономика и социум, (8 (87)), 42-45.

Kamolova, A. O. Q., & Husaynova, S. I. (2023). O’smirlar o’rtasida axloqsizlikni oldini olishda pedagogik faoliyatning o’ziga xos xususiyatlari. Science and Education, 4(2), 969-972.

qizi Kamolova, A. O. (2023). SINFDAN TASHQARI SPORT MASHG ‘ULOTLARI ORQALI O ‘QUVCHILARDA MILLIY G ‘URUR, QADRYATLAR, UMUM INSONIY XIS TUYG ‘ULARNI RIVOJLANTIRISH. Results of National Scientific Research International Journal, 2(8), 60-66.

Vol. 2 No. 8 (2023): Results of National Scientific Research International Journal Impact Factor Published: Aug 30, 2023Keywords:Ta’lim tarbiya tizimi, muassasalart, jismoniy tarbiya, sog’lomlashtirish mashg’ulotlari, o’quv mashg’ulotlari, psixologik xususiyatlari, mulliy g’urur, estetik dunyoqarash, estetik xatti-harakatlar.

Kamolova Azimaxon Odiljon qizi. (2023). SINFDAN TASHQARI SPORT MASHG'ULOTLARI ORQALI O'QUVCHILARDA MILLIY G'URUR, QADRYATLAR, UMUM INSONIY XIS TUYG'ULARNI RIVOJLANTIRISH. Results of national scientific research, 2(8), 60–66. https://doi.org/10.5281/zenodo.8320633

кизи Ахмедова, Д. С., & қизи Камолова, А. О. (2022). ЎСМИРЛАРДА МЕЪЁРДАН ХУЛҚИЙ ОҒИШ ХОЛАТЛАРИНИ КОРРЕКЦИЯЛАШ ЖАРАЁНЛАРИДА ХУҚУҚИЙ САВОДХОНЛИКНИНГ АХАМИЯТИ. Евразийский журнал академических исследований, 2(3), 413-416.

Downloads

Published

2024-01-27

How to Cite

Tuxtayeva, M. S. qizi. (2024). O’yin, maktabgacha ta’lim muassasalarida faoliyatidagi asosiy faoliyat jarayoni. Science and Education, 5(1), 168–171. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6580

Issue

Section

Pedagogical Sciences