Noto’liq oilalarda rivojlanuvchi maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiylashuvini ta’minlashda oila, maktab va maktabgacha ta’lim tashkilotining hamkorligi

Authors

  • Mahmuda Xamidullo qizi Abduvosiyeva Namangan davlat pedagogika instituti

Keywords:

noto’liq oila, farzand tarbiyasi, ijtimoiylashuv, yetuk shaxs, o’zaro hamkorlik, ota timsoli

Abstract

Ushbu maqolada noto’liq oila va unda rivojlanayotgan maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi, ularning yetuk shaxs bo’lib yetishuvida oila, mahalla va maktabgacha ta’lim tashkilotlarining o’zaro hamkorligi haqida so’z yuritilgan.

References

Ozbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Xarakatlar strategiyasi to’g’risida”gi

PF-4947-sonli Farmoni. O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2017yil, 6-son, 70-modda.

I.A. Karimov “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch’’. Toshkent. Ma’naviyat nashriyoti-2010.

Akramjonova, F. A. (2023). Maktabgacha ta’limda pedagog professiogrammasini tashkil etishning asosiy jarayonlari. Science and Education, 4(12), 481-485.

Asqarova O’.M Mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarini ijtimoiy hayotga tayyorlash tizimi. / Monografiya-T; “Fan’’nashriyoti 2010-121 b.

G’ofurjon Abdullayev va Bahtiyor Xolmirzayev. “Yosh kelin-kuyovlar uchun yon daftarcha”. “Arjumand’’ nashriyoti. Namangan 2020-yil.

Sarsengali, B., & Shagyrbai, A. (2022). Діни философиядағы мейірбан және кемел адам түсінігі. Вестник КазНУ, Серия Религиоведение, 32(4), 50-59.

Ориббоева, Д. Д. (2022). O’QUVCHILARNI KASB TANLASHGA YO’NALTIRISHDA IJTIMOIY KOMPETENTLIKNI TA’SIRI: https://doi. org/10.53885/edinres. 2022.8. 08.045 Oribboyeva Dilafro’z Dadamirzayevna NamDU Psixologiya kafedrasi katta o’qituvchisi. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (8), 314-318.

Oribboyeva, D. D. (2019). STUDY OF SOCIAL COMPETENCE IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(4), 288-292.

Kamolova, A. O. Q. (2023). Pedagoglik kasbi boshqa hamma kasblarning poydevoridir. Science and Education, 4(5), 988-992.

Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o’rganishning o ‘rganishning ilmiy-nazariy asoslari. Science and Education, 3(12), 590-592.

Nishonova, M. Y., & Kamolova, A. O. (2021). O’SMIRLARGA HUQUQIY BILIM BERISHDA KEYS STADI TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. Экономика и социум, (8 (87)), 42-45.

Kamolova, A. O. Q., & Husaynova, S. I. (2023). O’smirlar o’rtasida axloqsizlikni oldini olishda pedagogik faoliyatning o’ziga xos xususiyatlari. Science and Education, 4(2), 969-972.

qizi Kamolova, A. O. (2023). SINFDAN TASHQARI SPORT MASHG ‘ULOTLARI ORQALI O ‘QUVCHILARDA MILLIY G ‘URUR, QADRYATLAR, UMUM INSONIY XIS TUYG ‘ULARNI RIVOJLANTIRISH. Results of National Scientific Research International Journal, 2(8), 60-66.

Vol. 2 No. 8 (2023): Results of National Scientific Research International Journal Impact Factor Published: Aug 30, 2023Keywords:Ta’lim tarbiya tizimi, muassasalart, jismoniy tarbiya, sog’lomlashtirish mashg’ulotlari, o’quv mashg’ulotlari, psixologik xususiyatlari, mulliy g’urur, estetik dunyoqarash, estetik xatti-harakatlar.

Kamolova Azimaxon Odiljon qizi. (2023). SINFDAN TASHQARI SPORT MASHG'ULOTLARI ORQALI O'QUVCHILARDA MILLIY G'URUR, QADRYATLAR, UMUM INSONIY XIS TUYG'ULARNI RIVOJLANTIRISH. Results of national scientific research, 2(8), 60–66. https://doi.org/10.5281/zenodo.8320633

Downloads

Published

2024-01-27

How to Cite

Abduvosiyeva, M. X. qizi. (2024). Noto’liq oilalarda rivojlanuvchi maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiylashuvini ta’minlashda oila, maktab va maktabgacha ta’lim tashkilotining hamkorligi. Science and Education, 5(1), 227–232. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6590

Issue

Section

Pedagogical Sciences