Yuqori sinf o’quvchilarida sezgilarining psixologik ahamiyati

Authors

  • Feruza Hasanovna Mardiyeva TMC Instituti

Keywords:

sezgi, ko’rish, eshitish, qobiliyat, maktab, o’quvchi

Abstract

Ushbu maqolada sezgi qobiliyatlari haqida fikrlar keltirilgan. Shuningdek, maktab o’quvchilari orasida sezgilarining psixologik xususiyatlari kengroq ochib berilgan. Bugungi kunda o’quvchilarning rivojlanishida turli xil metodlardan foydalanish kerakligi ham nazarda tutilgan.

References

Umumiy psixologiya. E.G’oziyev. T, 1994.

Umumiy psixologiya. F.Xaydarov, N.Xalilova. T: 2010.

Umumiy psixologiya. B.Turakulov, Termiz, 2018.

Амирқулович, Ҳ. С. (2021). ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ТАСВИРИЙ САНЪАТ АСАРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ. Scientific progress, 1(3).

Амирқулович, Ҳ. У. (2021). ТАРИХ ДАРСЛАРИНИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА МИНИАТЮРАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЙЎЛЛАРИ. Scientific progress, 1(3).

Ҳайдаров С. (2021). Ўзбекистон тарихини ўқитишда миллий миниатюрадан фойдаланиш (Бобурнома мисолида). Academic Research in Educational Sciences. 2 (7). 760-764.

Khaydarov S,A. (2023). Using technologies in teaching social sciences.

GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ), (pp. 305-309). 11(9).

Хайдаров, С. (2023). Pedagogik faoliyatda oʼqituvchi oʼzida kompetentlik sifatlarini shakillantirishi. Цифровизация современного образования: проблема и решение, 1(1), 64–67.

Ҳайдаров, С. А. (2023). ТАРИХ ДАРСЛАРИДА САНЪАТ АСАРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ УСУЛЛАРИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(1/2), 92-96.

Downloads

Published

2024-01-27

How to Cite

Mardiyeva, F. H. (2024). Yuqori sinf o’quvchilarida sezgilarining psixologik ahamiyati. Science and Education, 5(1), 233–235. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6591

Issue

Section

Pedagogical Sciences