Maktabgacha ta’limda o‘quv-tarbiуa jarayonini kompеtеnsiyaviy yondashuv asosida shakllantirish

Authors

  • Nafisa Mavjudovna Qodirova Buxoro shahar 4-DMTT

Keywords:

kompetensiya, shaxsiy, kasbiy, salohiyat, kompetentlik, kasbiy faoliyat

Abstract

Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarining ta’limiy faoliyatlari, kompetensiyaviy yondashuv va uning ahamiyatli jihatlari, soha va tayanch kompetansiyalar, pedagogik qobiliyatlar va uning ta’limiy jarayonlardagi o‘rni, haqida umumiy ma’lumot berilgan.

References

E.A. Migranova, Sh.X. Poziiova Kasbiy pedagogik f'aoiiyatga kirish O‘quv qo‘llamna. - Toshkent: “Tafakkur bo‘stoni”, 2018 y. - 200 bet

S.I.Mirhayitova Pedagogik texnologiya. O‘quv qo‘llanma.- Toshkent: 2020 y.- 200 bet

I.V. Grosheva, L.G.Yevstafeva, D.T.Maxmudova, Sh.B.Nabixanova, S.V.Pak, G.E.Djanpeisova “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi T: 2022.

F.Qodirova, Sh. Toshpo‘latova, M.A’zamova. “Maktabgacha pedagogika”.-T., “Ma’naviyat”. 2019 y.- 688 bet

Sh.A. Sodiqova “Maktabgacha pedagogika”. “Tafakkur sarchashmalari” T:. 2013 y.- 288 bet.

N.M. Qayumova “Maktabgacha pedagogika”, “TDPU” nashriyoti T:. 2013 y- 184 bet

B.X. Xodjayev. Umumiy pedagogika. Darslik. - T.: “Sano-standart”, 2017 y. -434 bet.

Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.- T., 2006.

Raxmonova, S. M., & Hikmatova, S. R. (2023). Pedagogik faoliyatni tashkil etishda bo’lajak pedagogning kasbiy faoliyatga oid kompetentligini rivojlantirish. Science and Education, 4(6), 634-638.

Downloads

Published

2024-01-27

How to Cite

Qodirova, N. M. (2024). Maktabgacha ta’limda o‘quv-tarbiуa jarayonini kompеtеnsiyaviy yondashuv asosida shakllantirish. Science and Education, 5(1), 242–245. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6593

Issue

Section

Pedagogical Sciences