Maktabgacha ta’limni tashkil qilish vazifalari va rivojlanishining asosiy bosqichlari

Authors

  • Shahnoza Shokirjonovna Odilova KIUT

Keywords:

professional, ta’lim-tarbiya, bilim, jamiyat, odob, etika

Abstract

Quyudagi taqdim etilayotgan maqolamizda bugungi rivojlangan jamiyatimizda amalga oshiriladigan isloxotlarning eng dolzarb bo’g’ini bu maktabgacha ta’lim tizimi hisoblanib isloxotlarni eng quyi pag’onasidan amalga oshrilayotgan isloxotlar. Bu kabi isloxotlarni amlaga oshirish jarayonlarini ijtimoiy jamiyatga tadbiq etishimzda biz maktabgacha ta’lim tizimida faoliyta yuritayotgan tarbiyachi pedagoglarni faoliyatlarida ko’rib chiqamiz.

References

MAKTABGACHA TA’LIM - TARBIYANI TASHKIL ETISH. Darslik. Z.T.Qoraboyeva Maktabgacha ta’lim-tarbiyani tashkil etish

Sarsengali, B., & Shagyrbai, A. (2022). Діни философиядағы мейірбан және кемел адам түсінігі. Вестник КазНУ, Серия Религиоведение, 32(4), 50-59.

Ориббоева, Д. Д. (2022). O’QUVCHILARNI KASB TANLASHGA YO’NALTIRISHDA IJTIMOIY KOMPETENTLIKNI TA’SIRI: https://doi. org/10.53885/edinres. 2022.8. 08.045 Oribboyeva Dilafro’z Dadamirzayevna NamDU Psixologiya kafedrasi katta o’qituvchisi. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (8), 314-318.

Oribboyeva, D. D. (2019). STUDY OF SOCIAL COMPETENCE IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(4), 288-292.

Kamolova, A. O. Q. (2023). Pedagoglik kasbi boshqa hamma kasblarning poydevoridir. Science and Education, 4(5), 988-992.

Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o’rganishning o ‘rganishning ilmiy-nazariy asoslari. Science and Education, 3(12), 590-592.

6. Nishonova, M. Y., & Kamolova, A. O. (2021). O’SMIRLARGA HUQUQIY BILIM BERISHDA KEYS STADI TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. Экономика и социум, (8 (87)), 42-45.

Kamolova, A. O. Q., & Husaynova, S. I. (2023). O’smirlar o’rtasida axloqsizlikni oldini olishda pedagogik faoliyatning o’ziga xos xususiyatlari. Science and Education, 4(2), 969-972.

qizi Kamolova, A. O. (2023). SINFDAN TASHQARI SPORT MASHG ‘ULOTLARI ORQALI O ‘QUVCHILARDA MILLIY G ‘URUR, QADRYATLAR, UMUM INSONIY XIS TUYG ‘ULARNI RIVOJLANTIRISH. Results of National Scientific Research International Journal, 2(8), 60-66.

Vol. 2 No. 8 (2023): Results of National Scientific Research International Journal Impact Factor Published: Aug 30, 2023Keywords:Ta’lim tarbiya tizimi, muassasalart, jismoniy tarbiya, sog’lomlashtirish mashg’ulotlari, o’quv mashg’ulotlari, psixologik xususiyatlari, mulliy g’urur, estetik dunyoqarash, estetik xatti-harakatlar.

Kamolova Azimaxon Odiljon qizi. (2023). SINFDAN TASHQARI SPORT MASHG'ULOTLARI ORQALI O'QUVCHILARDA MILLIY G'URUR, QADRYATLAR, UMUM INSONIY XIS TUYG'ULARNI RIVOJLANTIRISH. Results of national scientific research, 2(8), 60–66. https://doi.org/10.5281/zenodo.8320633

кизи Ахмедова, Д. С., & қизи Камолова, А. О. (2022). ЎСМИРЛАРДА МЕЪЁРДАН ХУЛҚИЙ ОҒИШ ХОЛАТЛАРИНИ КОРРЕКЦИЯЛАШ ЖАРАЁНЛАРИДА ХУҚУҚИЙ САВОДХОНЛИКНИНГ АХАМИЯТИ. Евразийский журнал академических исследований, 2(3), 413-416.

Downloads

Published

2024-01-27

How to Cite

Odilova, S. S. (2024). Maktabgacha ta’limni tashkil qilish vazifalari va rivojlanishining asosiy bosqichlari. Science and Education, 5(1), 252–256. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6595

Issue

Section

Pedagogical Sciences