Canvada dars jarayonlari uchun multimediali taqdimotlar tayyorlash

Authors

  • M.A. Rustamova Navoiy innovatsiyalar universiteti
  • N.N. Berdiqulova Navoiy innovatsiyalar universiteti

Keywords:

Canva, multimediya, platforma

Abstract

Canva platformasi yordamida Dars jarayonlari uchun o’rgatuvchi taqdimotlar tayyorlash haqida ma’lumotlar keltirilgan.

References

Xakimovna, S. M. (2023). RAQAMLI IQTISODIYOTNING TA'LIMGA TA'SIRI: MUAMMO VA YECHIMLAR. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(10), 1117-1122.

Xakimovna, S. M. (2023). O ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA ‘LIM MUASSASALARINI MODERINIZATSIYA QILISHDA TA ‘LIM VA SIFAT TAHLILI. SO ‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 6(6), 202-206.

Xakimovna, S. M. (2023). OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA O’QUV JARAYONINI ELEKTRONLASHTIRISHNING AHAMIYATI (ELEKTRON KUTUBXONA MISOLIDA). IJODKOR O'QITUVCHI, 3(32), 219-223.

Мамадалиева, Н. А., & Давлаталиев, Х. Х. (2023). ИҚТИСОДИЁТДА ФОСФОРИТ ХОМ АШЁСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(11), 498-500.

Мамадалиева, Н. А. (1995). Экономическая эффективность производства фосфорсодержащих удобрений в Узбекистане.

Мамадалиева, Н. А. (2022). Ресурсобережение основа экономического роста. Science and Education, 3(12), 427-433.

Поляков, М. М., Поливанов, В. С., Воробьева, Т. А., & Тушинский, С. Г. (1997). Проблемы обеспечения экологической безопасности населения г. Вологды (второй этап) (No. 082/3). Муниципальный экологический фонд г. Вологды.

Сарикулов, М. Х., Узаков, И. Э., Ирисов, И. Ш. У., & Сулхонов, Д. А. У. (2023). Калорийность и химический состав куриного яйца. Science and Education, 4(6), 46-53.

Sarikulov, M. K., Uzohkov, I. E., Riskulov, K. A., & Israilova, K. M. (2022). SOME ASPECTS OF ECOLOGY AT THE PRESENT STAGE. International Journal of Early Childhood Special Education, 14(6).

Uzoqov, I. E., & qizi Ashurova, F. A. (2023). Kontrafakt va falsifikasiya qilingan oziq ovqat mahsulotlarini identifikasiyalashdagi xorijiy davlatlar tajribalari. Science and Education, 4(9), 166-172.

Downloads

Published

2024-01-27

How to Cite

Rustamova, M., & Berdiqulova, N. (2024). Canvada dars jarayonlari uchun multimediali taqdimotlar tayyorlash. Science and Education, 5(1), 257–260. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6596

Issue

Section

Pedagogical Sciences