Shaxsning o‘zi haqidagi identifikatsiyaning shakllanishida ijtimoiy muhitning psixologik ahamiyati

Authors

  • Shamsiddinov Sadriddin TMC instituti

Keywords:

identifikatsiya, identifikatsiyalash, o‘zaro bog‘liq, harakat mexanizmi, epigenetik konsepsiyas, dinamik tizim

Abstract

Ushbu maqolada bizni qadrlaydigan odamlarning fikrlari va his-tuyg‘ularini qanday izohlashimizga asoslanadi. Lekin biz boshqalarning fikrini talqin qilishda xato qilishimiz mumkin. O‘z-o‘zini identifikatsiya qilish tashqaridan yo‘naltirilgan taxminlar bilan birga sodir bo‘lishi sababli, bu shaxsni samimiy bo‘lishi haqida yozildi.

References

Botirov B.M. Etnopsixologiya. - T.: TDPU, 2012

Nishanova Z.T., Qurbonova Z.B va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. - T.: Tafakkur bo‘stoni, 2011.

Панферов В.Н. Когнитивные эталоны и стереотипы взаимопониманиya людей //Вопросы психологии. - 1982. - № 5. - С. 139-141.

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. Пер. с англ. - М.: Флинта, 2006. - 342 с.

Qambarov M.M. Talabalarning mustaqil fikrlash madaniyatini rivojlantirish: Diss. ... ped.fan.dok (PhD). - Namangan, 2019. - 153 b.

Khaydarov S,A. (2023). Using technologies in teaching social sciences.

GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ), (pp. 305-309). 11(9).

Хайдаров, С. (2023). Pedagogik faoliyatda oʼqituvchi oʼzida kompetentlik sifatlarini shakillantirishi. Цифровизация современного образования: проблема и решение, 1(1), 64-67.

Ҳайдаров, С. А. (2023). ТАРИХ ДАРСЛАРИДА САНЪАТ АСАРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ УСУЛЛАРИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(1/2), 92-96.

Khaydarov, S. A. (2021). The role of the use of fine arts in teaching the history of the country. International scientific and practical conference. CUTTING EDGE-SCIENCE. In Conference Proceedings (pp. 41-43).

Downloads

Published

2024-01-27

How to Cite

Sadriddin, S. (2024). Shaxsning o‘zi haqidagi identifikatsiyaning shakllanishida ijtimoiy muhitning psixologik ahamiyati. Science and Education, 5(1), 261–265. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6597

Issue

Section

Pedagogical Sciences