O’smirlik yoshining ijtimoiy psixologik xususiyatlari

Authors

  • Shohista Mamirjon qizi Uskenova Osiyo Xalqaro universiteti

Keywords:

o’smir, o’quvchi, psixologik xususiyatlar, axloq, struktura

Abstract

O‘smirlarni hali to‘la katta deb hisoblab bo‘lmaydi. Chunki, ularning shaxsiy xususiyatlarida bolalikni kuzatish mumkin. Bu ularning fikrlarida berayotgan baholarida, hayotga va o‘z kelajaklari munosabatlarida ko‘zga tashlanadi. Ko‘pchilik o‘smirlar maktabni tugatish vaqtiga kelib ham kasb tanlashga nisbatan ma’suliyatsiz yondoshadilar. Bu davr o‘smirning axloqan o‘z-o‘zini anglashi shuningdek, axloqning yangi bosqichiga o‘tishi bilan harakterlanadi. Intelekti yaxshi rivojlangan o‘smirlar kattalarni tashvishga solayotgan masala muammolarini tushina oladilar va ularni muhokama eta oladilar. O‘smirlar juda ko‘p muammoli savollarga javob o‘ylaydilar. Ularning diqqatini ko‘proq axloqiy masalalar tortadi. Ushbu maqolada o‘smirlar yoshining ijtimoiy psixologik xususiyatlari haqida so’z yuritiladi.

References

Ibragimov X.I., Abdullaeva Sh.A. Pedagogika. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: “Fan”, 2004. 184-bet.

I.A. Karimov. Barkamol avlod - O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. Tosh.: “Sharq” nashrIyoti. 1997, 42-bet.

Davletshin M.G. va boshqalar. qobiliyat va uning diagnostikasi. -T.:O‘qituvchi, 1997. -134 b.

E. G‘oziev, G. To‘laganova. Pedagogik psixologiya asoslari. O‘quv metodik qo‘llanma. T.: Universitet, 1997. 80 b.

Downloads

Published

2024-01-27

How to Cite

Uskenova, S. M. qizi. (2024). O’smirlik yoshining ijtimoiy psixologik xususiyatlari. Science and Education, 5(1), 266–270. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6598

Issue

Section

Pedagogical Sciences