O’quvchilarni tarbiyashda ijtimoiy fanlarni o’qitishni didaktik imkoniyatlari

Authors

  • Sulaymon Amirqulovich Xaydarov TMC Instituti

Keywords:

ijtimoiy fanlar, kishilik jamiyati taraqqiyoti, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, ma’naviy sohalar

Abstract

Ushbu maqolada ijtimoiy fanlar imkoniyatlaridan bu ta’sirni kamaytirish yo‘lida foydalanish masalasi, ayniqsa, dolzarblashib borishi, ijtimoiy fanlar - kishilik jamiyati taraqqiyoti, uning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, ma’naviy sohalarining o‘ziga xos xususiyatlarini tadqiq etish, bu jabhalarga doir bilimlarni shakllantirish, saqlash va translyatsiya qilish bilan shug‘ullanuvchi ilmiy faoliyat haqida yozildi.

References

Стефанович М. Изучение общественных наук в США // www. hotcourses.ru.

Чему учили Навалного в США?// Аргументы и факты, 2018, №30.

Asanov E. Gumanitar fanlardan nima naf?// Tafakkur jurnali, 2021 yil 4-son.

Магистр философии, политики и экономики // www.masterstudies.com.

https://ru.wikipedia.org/wiki 6. https://philos.msu.ru/faculty_structure

VI Международный симпозиум “Гуманитарные и общественные науки в Европе: достижения и перспективы”.// vsenauki.ru

Nazarov Q. Yoshlarni g‘oyasizlik balosi hurujlaridan asrash - ma’naviy tarbiya ehtiyoji // “Yangilanayotgan O‘zbekistonda ijtimoiy taraqqiyotni jadallashtirishning falsafiy muammolari” mavzusidagi vazirlik miqyosida ilmiyamaliy anjuman materiallari, Termiz, 2020.

Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston strategiyasi.- T.:O‘zbekiston, 2021. -464.

Khaydarov S,A. (2023). Using technologies in teaching social sciences. GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ), (pp. 305-309). 11(9).

Хайдаров, С. (2023). Pedagogik faoliyatda oʼqituvchi oʼzida kompetentlik sifatlarini shakillantirishi. Цифровизация современного образования: проблема и решение, 1(1), 64-67. https://inlibrary.uz/index.php/digitalization-modern-education/article/view/24652

Ҳайдаров, С. А. (2023). ТАРИХ ДАРСЛАРИДА САНЪАТ АСАРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ УСУЛЛАРИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(1/2), 92-96.

Khaydarov, S. A. (2021). The role of the use of fine arts in teaching the history of the country. International scientific and practical conference. CUTTING EDGE-SCIENCE. In Conference Proceedings (pp. 41-43).

Downloads

Published

2024-01-27

How to Cite

Xaydarov, S. A. (2024). O’quvchilarni tarbiyashda ijtimoiy fanlarni o’qitishni didaktik imkoniyatlari. Science and Education, 5(1), 271–275. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6599

Issue

Section

Pedagogical Sciences