Aqliy rivojlanishida nuqsoni bo’lgan bolalar psixologiyasining o’ziga xosligi, aqli zaiflik turlari

Authors

  • Dilafruz Dadamirzayevna Oribboyeva Namangan davlat pedagogika instituti
  • Dilshoda Ikromova Namangan davlat pedagogika instituti

Keywords:

oligofreniya tarixi, oligofreniyadagi ikki oqim, daun sindromi, gipotireoid oligofreniya, tug’ma sifilis

Abstract

Ushbu maqolada aqliy rivojlanishida nuqsoni bo’lgan bolalar psixologiyasi, ularning ruxiyatida kechadigan psixik xolatlarning o’ziga xos xususiyatlari hamda bu sohada ish olib borgan olimlarning ilmiy tadqiqot ishlari to’g’risida ma’lumot beriladi.

References

Sarsengali, B., & Shagyrbai, A. (2022). Діни философиядағы мейірбан және кемел адам түсінігі. Вестник КазНУ, Серия Религиоведение, 32(4), 50-59.

Е.Ф. Особенности использования слов-названий сенсорных эталонов дошкольниками с выраженной умственной отсталостью. // Теоретические и прикладные проблемы образования

Ориббоева, Д. Д. (2022). O’QUVCHILARNI KASB TANLASHGA YO’NALTIRISHDA IJTIMOIY KOMPETENTLIKNI TA’SIRI: https://doi. org/10.53885/edinres. 2022.8. 08.045 Oribboyeva Dilafro’z Dadamirzayevna NamDU Psixologiya kafedrasi katta o’qituvchisi. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (8), 314-318.

Oribboyeva, D. D. (2019). STUDY OF SOCIAL COMPETENCE IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(4), 288-292.

Kamolova, A. O. Q. (2023). Pedagoglik kasbi boshqa hamma kasblarning poydevoridir. Science and Education, 4(5), 988-992.

Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o’rganishning o ‘rganishning ilmiy-nazariy asoslari. Science and Education, 3(12), 590-592.

Nishonova, M. Y., & Kamolova, A. O. (2021). O’SMIRLARGA HUQUQIY BILIM BERISHDA KEYS STADI TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. Экономика и социум, (8 (87)), 42-45.

Kamolova, A. O. Q., & Husaynova, S. I. (2023). O’smirlar o’rtasida axloqsizlikni oldini olishda pedagogik faoliyatning o’ziga xos xususiyatlari. Science and Education, 4(2), 969-972.

qizi Kamolova, A. O. (2023). SINFDAN TASHQARI SPORT MASHG ‘ULOTLARI ORQALI O ‘QUVCHILARDA MILLIY G ‘URUR, QADRYATLAR, UMUM INSONIY XIS TUYG ‘ULARNI RIVOJLANTIRISH. Results of National Scientific Research International Journal, 2(8), 60-66.

Vol. 2 No. 8 (2023): Results of National Scientific Research International Journal Impact Factor Published: Aug 30, 2023Keywords:Ta’lim tarbiya tizimi, muassasalart, jismoniy tarbiya, sog’lomlashtirish mashg’ulotlari, o’quv mashg’ulotlari, psixologik xususiyatlari, mulliy g’urur, estetik dunyoqarash, estetik xatti-harakatlar.

Kamolova Azimaxon Odiljon qizi. (2023). SINFDAN TASHQARI SPORT MASHG'ULOTLARI ORQALI O'QUVCHILARDA MILLIY G'URUR, QADRYATLAR, UMUM INSONIY XIS TUYG'ULARNI RIVOJLANTIRISH. Results of national scientific research, 2(8), 60–66. https://doi.org/10.5281/zenodo.8320633

Yusubxonovna, S. S. (2022). EKOLOGIK TA’LIM VA TARBIYANING NAZARIY VA METODIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Journal of new century innovations, 16(1), 16-19.

кизи Ахмедова, Д. С., & қизи Камолова, А. О. (2022). ЎСМИРЛАРДА МЕЪЁРДАН ХУЛҚИЙ ОҒИШ ХОЛАТЛАРИНИ КОРРЕКЦИЯЛАШ ЖАРАЁНЛАРИДА ХУҚУҚИЙ САВОДХОНЛИКНИНГ АХАМИЯТИ. Евразийский журнал академических исследований, 2(3), 413-416.

Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника. – М.: «Просвещение», 1986. – С. 73Войлокова Е.Ф. Особенности использования слов-названий

Yusubxonovna, S. S. (2022). TA’LIM JARAYONIDA DIDAKTIK O’YINLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI. PEDAGOGS jurnali, 24(1), 84-87.

Downloads

Published

2024-01-27

How to Cite

Oribboyeva, D. D., & Ikromova, D. (2024). Aqliy rivojlanishida nuqsoni bo’lgan bolalar psixologiyasining o’ziga xosligi, aqli zaiflik turlari. Science and Education, 5(1), 287–291. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6602

Issue

Section

Pedagogical Sciences