Aksiyadorlik jamiyatlarida ichki audit xizmati samaradorligini baholash

Authors

  • Lochinbek Begaliyevich Haydarov Toshkent moliya instituti

Keywords:

audit, ichki audit, ichki audit xizmati, samaradorlik, xolislik, ishonchlilik, muataqillik

Abstract

Mazkur maqolada ichki audit xizmati samaradorligini baholashda ichki audit xizmatining muhum jixatlariga to‘xtalib o‘tilgan. Hozirgi kunda faoliyat olib borayotgan katta va o‘rta korxonalarda yangi risklarning paydo bo‘lishi ichki va tashqi foydalanuvchilarni ishonchli, xolisona bo‘lgan axborotlarga bo‘lgan extiyojini qondirish maqsadida ichki audit xizmatining ro‘li va faoliyat mexanizmiga e’tibor qaratilgan. Olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ahamiyati shundaki, ichki audit xizmati samaradorligini oshiradi, auditor mustaqilligini ta’minlaydi va uning xolisligi va ishonligini yanada oshiradi.

References

www. theiia.org // three-lines-model-updated-russian.pdf (theiia.org)

Трунтaeвa Ю.В., Шибилeвa O.В. Кoмпьютeрныe прoгрaммы aвтoмaтизaции aудитa. - Москва: Нoвый унивeрcитeт. 2013

O‘zbеkistоn Rеsрublikаsining 2014-yil 06-maydаgi “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risidа”gi O‘RQ-370-sоn Qоnuni // Qоnunсhilik mа’lumоtlаri milliy bаzаsi, 08.05.2014-y., 19-sоn

O‘zbekistоn Resрublikаsi Vazirlar Mahkamasining “Ustav fondida davlat ulushi bo‘lgan korxonalarning samarali boshqarilishini va davlat mulkining zarur darajada hisobga olinishini ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risidа”gi 215- sоn Qarorining 2-ilovasi “Korxonalardagi ichki audit xizmati to‘g‘risidа”gi Nizom, 2006-yil 16-oktyabr // Qоnunсhilik mа’lumоtlаri milliy bаzаsi, 21.10.2006-y., 42-sоn

O‘zbеkistоn Rеsрublikаsining 2021-yil 25-fevraldаgi “Auditorlik faoliyati to‘g‘risidа”gi O‘RQ-677-sоn Qоnuni // Qоnunсhilik mа’lumоtlаri milliy bаzаsi, 26.02.2021-y., 03/21/677/0155-sоn.

Mehmonaliev, A. G. U., & Khidirov, N. G. (2022). Social-economic significance, essence and theoreticalmethodical basis of medium-term budget practice. Science and Education, 3(12), 991-996.

Qarshiyeva, M. A. Q., & Xidirov, N. G. I. (2022). O’zbekiston “Yashil” iqtisodiyot sari. Science and Education, 3(12), 984-990.

Khidirov, N. G. (2023). Application of derivatives in economic problems. Science and Education, 4(12), 704-707.

Downloads

Published

2024-01-27

How to Cite

Haydarov, L. B. (2024). Aksiyadorlik jamiyatlarida ichki audit xizmati samaradorligini baholash. Science and Education, 5(1), 357–363. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6614

Issue

Section

Economic Sciences