Biznesda innovatsion marketingning turlari va usullari

Authors

  • Madina Xakimovna Madina Xakimovna Savrieva Navoiy innovatsiyalar universtiteti

Keywords:

raqamli iqtisodiyot, innovatsion faoliyat, operatsion va strategik innovatsion marketing, virusli marketing, kontent marketing, mobil marketing, internet marketing

Abstract

Innovatsion marketing innovatsiyalarni bozorga joylashtirish va ilgari surish bilan mahsulotlar, xizmatlar va texnologiyalarga oid yangi g‘oyalarni izlash bilan bog‘liq bir qator muammolarni hal qiladi. Innovatsion marketing usullari, yondashuvlari va uslubida samarali yetakchilik vaziyatga qarab o‘zgaradi. Innovatsion marketing kompleksining shaxsiy elementlari innovatsion hayot siklining har bir bosqichida turli usullardan foydalanish talab qilinadi, yondashuvlar, turli marketing strategiyalari va taktikalari faollashtiriladi.

References

Инновационный менеджмент: учеб. пособие / под ред. Л. Н. Оголевой. М.: ИНФРА-М, 2004.

Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е. П. Голубков. М.: Финпресс, 2003.

https://serviceproekt.ru/uz/uslugi/ponyatie-marketinga-innovacii-innovacionnyi-marketing-obekty-i/© serviceproekt.ru.

Бовин Л.А., Чередникова Л.Е., Акимович В.А. Управление инновациями в организациях: учеб. пособие. - М.: Омега-Л, 2006. C.1472.

Н.А. Панова, к.э.н., доцент кафедры УБПвМИ. Статья «Инновационные методы маркетинга в системе управления организациями издательско полиграфического комплекса».

Мамадалиева, Н. А. (2022). Ресурсобережение основа экономического роста. Science and Education, 3(12), 427-433.

Поляков, М. М., Поливанов, В. С., Воробьева, Т. А., & Тушинский, С. Г. (1997). Проблемы обеспечения экологической безопасности населения г. Вологды (второй этап) (No. 082/3). Муниципальный экологический фонд г. Вологды.

Сарикулов, М. Х., Узаков, И. Э., Ирисов, И. Ш. У., & Сулхонов, Д. А. У. (2023). Калорийность и химический состав куриного яйца. Science and Education, 4(6), 46-53.

Sarikulov, M. K., Uzohkov, I. E., Riskulov, K. A., & Israilova, K. M. (2022). SOME ASPECTS OF ECOLOGY AT THE PRESENT STAGE. International Journal of Early Childhood Special Education, 14(6).

Uzoqov, I. E., & qizi Ashurova, F. A. (2023). Kontrafakt va falsifikasiya qilingan oziq ovqat mahsulotlarini identifikasiyalashdagi xorijiy davlatlar tajribalari. Science and Education, 4(9), 166-172.

Xakimovna, S. M. (2023). RAQAMLI IQTISODIYOTNING TA'LIMGA TA'SIRI: MUAMMO VA YECHIMLAR. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(10), 1117-1122.

Xakimovna, S. M. (2023). O ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA ‘LIM MUASSASALARINI MODERINIZATSIYA QILISHDA TA ‘LIM VA SIFAT TAHLILI. SO ‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 6(6), 202-206.

Xakimovna, S. M. (2023). OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA O’QUV JARAYONINI ELEKTRONLASHTIRISHNING AHAMIYATI (ELEKTRON KUTUBXONA MISOLIDA). IJODKOR O'QITUVCHI, 3(32), 219-223.

Мамадалиева, Н. А., & Давлаталиев, Х. Х. (2023). ИҚТИСОДИЁТДА ФОСФОРИТ ХОМ АШЁСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(11), 498-500.

Мамадалиева, Н. А. (1995). Экономическая эффективность производства фосфорсодержащих удобрений в Узбекистане.

Downloads

Published

2024-01-27

How to Cite

Madina Xakimovna Savrieva, M. X. (2024). Biznesda innovatsion marketingning turlari va usullari. Science and Education, 5(1), 370–376. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6616

Issue

Section

Economic Sciences