Iqtisodiy o’sishga texnologiyalar va inson kapitalining ta’siri

Authors

  • Jahongir Kamiljon o’g’li Xalilayev Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

inson kapitali, innovatsion rivojlanish, iqtisodiy o‘sish, qashshoqlik, fan-texnika tarraqiyoti

Abstract

Ushbu maqolada inson kapitalini sifat jihatdan rivojlantirish hisobiga innovatsion rivojlanish darajasini yuqori darajaga ko’tarish mumkin ekanligi va o‘z navbatida innovatsion rivojlanish darajasi yuqori bo‘lgan hududlarda mamlakat YaIMdagi ulushining yuqoriligini taʼminlash, inson kapitalining iqtisodiy o‘sishni taʼminlovchi rolini oshirishga erishish mumkin ekanligi yoritib berilgan.

References

World Bank Group. Human Capital: A Project for the World, 2018. October, Development Committee Meeting https://www.devcommittee.org

Усманов А., Холбаева С. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ЖИЗНЕННЫХ СРЕДСТВ РАБОТНИКА //Экономика и образование. – 2022. – Т. 23. – №. Maxsus_son. – С. 25-34

Холбаева Сабина Рустамовна ВЛИЯНИЕ ПОТЕРЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ // Вестник Прикамского социального института. 2021. №1 (88). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-poter-chelovecheskogo-kapitala-na-ekonomicheskoe-razvitiestrany (дата обращения: 03.05.2023).

Yo`ldoshev N.Q. va boshqalar. «Innovatsion menejment». Darslik. TDIU. 2011y. — 300 b

https://www.gazeta.uz/oz/ - ( O‘zbekistonda ishsizlik darajasi 9,6 foizni tashkil etdi)

https://www.xorazmstat.uz/ (Xorazm viloyati statistik boshqarmasi sayti)

https://kun.uz/uz (O‘zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlantirish konsepsiyasi loyihasi qaytadan e'lon qilindi)

https://www.gazeta.uz/oz/ - (O‘zbekiston hukumatlarning sun’iy intellektga tayyorlik indeksida 79-o‘rinni egalladi)

https://www.vsemirnyjbank.org/ - World Bank Group

Downloads

Published

2024-01-27

How to Cite

Xalilayev, J. K. o’g’li. (2024). Iqtisodiy o’sishga texnologiyalar va inson kapitalining ta’siri. Science and Education, 5(1), 377–382. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6617

Issue

Section

Economic Sciences