Aromatik polisulfonlar

Authors

  • Zuhriddin Xayriddin o’g’li Rayimov Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
  • Shaxruz Botir oʻgʻli Haytiyev Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
  • Safar Baxronovich Usmonov Buxoro neft va gaz sanoati kolleji

Keywords:

aromatik polisulfonlar, polisulfon, naftalin, metilnaftalin, metoksinaftalin, dibenzil efiri

Abstract

Texnik taraqqiyot tezlashishi kimyoviy mahsulot assortimenti oshishi, mehnat unumdorligi va plasmassalardan buyumlar sifati oshishi ma’lum darajada polimer materiallarning yangi turlarini olish o’zlashtirish va qo’llash bilan bog’liqdir. Havo va kosmik mexanikaning rivojlanishi bilan yuqori atmosfera bardoshligiga, issiqlikka, uzoq muddat xizmat qilishlikka ega bo’lgan polimerlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Ushbu maqolada yuqori yuklamalar uchun eng istiqbolli issiqbardosh plastiklar bo’lgan aromatik polisulfonlarning imkoniyatlari yoritilgan.

References

Zuhriddin, R., & Niginabonu, J. (2022). Production of polyethylene terephthalate. Universum: технические науки, (5-11 (98)), 58-62.

Sattorova, G. T. (2023). Termoplast polimerlarning reologik xossalari va ularni o’rganish usullari. Science and Education, 4(4), 503-508.

Зухриддин Хайриддин Угли Райимов, & Сафар Бахронович Усмонов (2023). Синтез ароматических полиэфирсульфонкетонов на основе олигосульфонкетонa различного состава и строения. Science and Education, 4 (4), 495-502.

Temirova, M. I. (2024). Aromatik oligoefirlar sintezi va xossalari. Science and Education, 5(2), 192-198.

Zuhriddin, R., & Niginabonu, J. (2022). Production of polyethylene terephthalate. Universum: технические науки, (5-11 (98)), 58-62.

Amonovich, H. A. (2024). FIRE RETARDANT PROPERTIES OF POLYESTERSULFONE KETONES. American Journal of Pedagogical and Educational Research, 21, 45-48.

Мухаммадиева З. Б., Бердиева З. М. Пищевая безопасность СО2-экстрактов из растительного сырья //Universum: химия и биология. - 2020. - №. 4 (70). - С. 8-12.

O’G’Li, R. Z. K., & Qizi, J. N. Q. (2022). Analysis of importance and methods of production of block sopolymers based on polyetylenterephtalate. International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences, 3(1), 51-55.

Muhiddinovna B. Z. Functions and forms of chemical experiment //European science review. - 2020. - №. 1-2. - С. 48-50.

Rayimov, Z. X. O. G. L. (2021). Ftal angidridning vinillanish jarayoni erituvchilari. Science and Education, 2(12), 266-269.

Olimov, B. B., & Rakhmatov, S. (2022). SYNTHESIS AND USE OF CORROSION INHIBITORS ON THE BASIS OF DIATOMIC PHENOLS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY. In Kimyo va tibbiyot: nazariyadan amaliyotgacha (pp. 141-143).

Zuhriddin Xayriddin O’G’Li Rayimov, & Sadullo Toyir O’G’Li Hayitov (2023). Ikkilamchi polietilentereftalatning mexanik qayta ishlash retsikli. Science and Education, 4 (4), 490-494.

Zukhriddin, R., & Sadullo, K. (2023). CHROMATOMATIC MASS ANALYSIS OF DIVINYLACETYLENE DERIVATIVE OF PHTHALIC ANHYDRIDE. Universum: технические науки, (5-8 (110)), 30-33.

Hayrulla o’g’li, Q. O. (2023). GUANIDIN ASOSIDA POLIMER KOMPOZITSION MATERIALLAR SINTEZ QILISH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(11), 293-296.

Zuhriddin, R., Niginabonu, J., Aminjon, V., & Temurbek, D. (2022). Mechanisms of eterification of tereftalic acid with etylenglycol. Universum: технические науки, (5-11 (98)), 63-67.

Downloads

Published

2024-06-27

How to Cite

Rayimov, Z. X. o’g’li, Haytiyev, S. B. oʻgʻli, & Usmonov, S. B. (2024). Aromatik polisulfonlar. Science and Education, 5(6), 31–36. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/7069

Issue

Section

Technical Sciences