Flyuroskopiya qurilmasi orqali tibbiy tasvirlash texnologiyalari

Authors

  • Raximxo‘ja Maxmudxo‘jayevich Nazirov Toshkent davlat texnika universiteti
  • Asliya A’zamatovna Abrahmatova Toshkent davlat texnika universiteti

Keywords:

flyuroskopiya, tibbiy tasvirlash, rentgen nurlari, real vaqt, tasvir sifatini yaxshilash, klinik qo‘llanilish

Abstract

Flyuroskopiya qurilmasi murakkab tibbiy tasvirlash texnologiyalari orasida alohida o‘rin tutadi. Ushbu maqolada flyuroskopiyaning ishlash prinsipi, klinik qo‘llanilishi va uning tibbiyot sohasida ahamiyati muhokama qilinadi. Flyuroskopiya usulining afzalliklari va kamchiliklari hamda istiqboldagi rivojlanish yo‘nalishlari yoritilgan.

References

[Kang JH, Kim KT, Lee SG et al. (2020). "Real-time fluoroscopic imaging: Principles and applications", Radiology Journal, vol. 45, no. 3, pp. 123-129.]

[Barker KJ, Smith JT, Brown LK. (2019). "Clinical applications of fluoroscopy", Medical Imaging Journal, vol. 38, no. 2, pp. 98-104.]

[Jones MM, Lee HA. (2021). "Components of a fluoroscopy machine", Clinical Radiography, vol. 50, no. 4, pp. 233-245.]

[Choi YS, Park HJ. (2018). "Using intensified fluoroscopic images in medical diagnosis", Advanced Radiology, vol. 12, no. 1, pp. 56-63.]

[Williams JH, Anderson BD. (2020). "Operator-controlled fluoroscopy: Enhancing imaging techniques", Radiological Techniques, vol. 32, no. 5, pp. 345-353.]

[Marquez B, Thompson R. (2021). "Improving fluoroscopic image quality", Journal of Medical Imaging Technology, vol. 41, no. 3, pp. 198-206.]

[Lee A, Satz J. (2022). "Reducing radiation dose in fluoroscopy", Safety in Radiology, vol. 23, no. 2, pp. 112-119.]

[Smith TP, Johnson LM, Evans DK. (2019). "Applications of fluoroscopy in various medical fields", Clinical Practice of Radiology, vol. 29, no. 7, pp. 754-762.]

[Marquez B, Thompson R. (2021). "Improving fluoroscopic image quality", Journal of Medical Imaging Technology, vol. 41, no. 3, pp. 198-206.]

[Lee A, Satz J. (2022). "Reducing radiation dose in fluoroscopy", Safety in Radiology, vol. 23, no. 2, pp. 112-119.]

[Yoon SFG, Patel Z. (2021). "Future trends in real-time medical imaging", Future Radiology, vol. 17, no. 6, pp. 567-579.]

[Ricciardo MJ, Moehnke DE. (2020). "Advanced image processing in fluoroscopy", Digital Radiography, vol. 27, no. 4, pp. 401-414.]

Downloads

Published

2024-06-27

How to Cite

Nazirov, R. M., & Abrahmatova, A. A. (2024). Flyuroskopiya qurilmasi orqali tibbiy tasvirlash texnologiyalari. Science and Education, 5(6), 77–80. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/7074

Issue

Section

Technical Sciences