Vodorod olish usullari va uning tasnifi

Authors

  • Rustam Rasul o‘g‘li Ramazonov Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
  • Saidjon Abdusalimovich G‘aybullayev Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Keywords:

vodorod, sintez gaz, uglerod oksidlari, avtotermik reforming, qisman oksidlash, konversiya

Abstract

Maqolada vodorodning neft va gazmiyo sanoatidagi ahamiyati, vodorodni olish usullari, vodorod olish uchun xom ashyo manbalari, vodorodni ishlab chiqarish usuli bo‘yicha tasniflash, olingan vodorodning ekologik ko’rsatkichlarini ranglar orqali ifodalash bayon qilingan. Tabiiy gaz asosida vodorod olish jarayonining asosiy reaksiyalari sharhlangan.

References

Saidjon Abdusalimovich G. A. COMPARATIVE ANALYSIS OF DRY ABSORBENTS //Scientific progress. - 2021. - Т. 2. - №. 4. - С. 649-658.

G Bazarov, S Gaybullaev. Development of boring solutions produced from using compositions of clay minerals and surface-active substances from raw fatty acids of cotton soap stock. E3S Web of Conferences 390, 05017

S Gaybullaev, G Bazarov. Effect of gasoline quality on toxicity of exhaust gases. E3S Web of Conferences 390, 04026

Saidjon Abdusalimovich, G. A. (2021). Factors Affecting the Absorption Drying Process of Natural Gases. Scientific progress, 2(4), 659-668.

Saidjon Abdusalimovich, G. A. (2021). FIGHT AGAINST HYDRATION IN THE TRANSMISSION AND PROCESSING OF NATURAL GAS. Scientific progress, 2(4), 675-681.

Gaybullaev S.A. ANALYSIS OF THE CONDITIONS FOR THE FORMATION OF GAS HYDRATES DURING THE TRANSPORTATION AND PROCESSING OF HYDROCARBON GAS, AND THE PREVENTION OF HYDRATE FORMATION // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 7(100).

Gaybullaev Saidjon. "Analysis of the conditions for the formation of gas hydrates during the transportation and processing of hydrocarbon gas, and the prevention of hydrate formation" Universum: технические науки, no. 7-4 (100), 2022, pp. 38-42.

Sabina Alisher Qizi Fayziyeva, Behruz To’Ymurodovich Salomatov, Murodillo Zoirovich Komilov, and Saidjon Abdusalimovich G’Aybullayev. "Gazlarni nordon komponentlardan tozalashda absorbentlarning tanlovchanligini va yutish qobilyatini yaxshilash" Scientific progress, vol. 4, no. 5, 2023, pp. 353-362.

Sabina Alisher Qizi Fayziyeva, Nilufar Rizayevna Amonova, and Saidjon Abdusalimovich G’Aybullayev. "Аlkаnоlаminlаr eritmаlаrining ko`рiklаnishi" Scientific progress, vol. 4, no. 5, 2023, pp. 466-473.

Nilufar Rizayevna Amonova, Sabina Alisher Qizi Fayziyeva, and Saidjon Abdusalimovich G’Aybullayev. "Tаbiiy gаzni аminli tоzаlаsh jаrаyonidа аlkаnоlаminlаrning yo`qоtilishi" Scientific progress, vol. 4, no. 5, 2023, pp. 444-452.

Sabina Alisher Qizi Fayziyeva, and Saidjon Abdusalimovich G’Aybullayev. "Alkanolaminlarning absorbsion, regeneratsion, korrozion va selektivlik xususiyatlariga turli qo’shimchalarning ta’siri" Science and Education, vol. 4, no. 6, 2023, pp. 387-396.

Zaripov, M. X. O. G. L., & G’Aybullayev, S. A. (2021). PIROLIZ KINETIKASINING MATEMATIK MODELI. Academic research in educational sciences, 2(9), 619-625.

Jumaev, A. V. O. G. L., & G’Aybullayev S. A. (2021). Adsоrbentlarning turlari va tasnifi. Science and Education, 2 (9), 145-154.

G’Aybullayev, S. A. (2021). MEMBRANALI USULDA TABIIY GAZLARDAN GELIY AJRATIB OLISH. Academic research in educational sciences, 2 (5), 1594-1603.

Mizrobjon Xalim O’G’Li Zaripov, & Saidjon Abdusalimovich G’Aybullayev (2021). UGLEVODORODLARNING TERMIK PIROLIZI MAHSULOTLARI HOSIL BO’LISHIGA REAKSIYA SHAROITINING TA’SIRI. Academic research in educational sciences, 2 (11), 723-731.

Behruz To’Ymurodovich Salomatov, Murodillo Zoirovich Komilov, & Saidjon Abdusalimovich G’Aybullayev (2022). UGLEVODORODLI GAZLAR TARKIBIDAGI NORDON KOMPONENTLAR VA ULARNI GAZNING XOSSALARIGA TA’SIRI. Scientific progress, 3 (1), 71-78.

Downloads

Published

2024-06-27

How to Cite

Ramazonov, R. R. o‘g‘li, & G‘aybullayev, S. A. (2024). Vodorod olish usullari va uning tasnifi. Science and Education, 5(6), 96–103. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/7077

Issue

Section

Technical Sciences