Ijtimoiy pedagogning maktab yoshidagi bolalar bilan ish yuritish

Authors

  • Xadicha Subxanova TMC instituti
  • S. Xaydarov TMC instituti

Keywords:

pedagogik faoliyat, farmon, tizim, umumiy o‘rta ta’lim, islohot, innovatsion

Abstract

Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktablarida bolalar bilan tashkil etiladigan ijtimoiy pedagogik faoliyat o‘rganilgan. Hozirgi kunda ta’lim sohasini yanada rivojlantirish borasidagi amalga oshirilayotgan islohotlar, bolalar bilan olib boriladigan ma’naviy-ma’rifiyishlar muhim ahamiyati ega.

References

Axmedova F.M. Sotsiologiyа. Ma’ruzalar matni.−T.: ToshdFI, 2008.

Bеspаlkо V.P. Slаgаеmые pеdаgоgichеskоy tехnоlоgii. – M., 1989.

Egamberdiyeva N.M. Ijtimoiy pedagogika. Darslik. T.: 2009

G‘oyibnаzаrov E. vа Mаtkаrimovа J.D. Sotsiologiya. O‘quv qo‘llаnmа.–T.: ToshtYMI.

Sulaymon Amirqulovich Xaydarov. (2024). O‘quvchilarni tarbiyashda ijtimoiy fanlarni o‘qitishni didaktik imkoniyatlari. SCIENCE AND EDUCATION SCIENTIFIC JOURNAL.5.1.B.271-275.

Khaydarov S,A. (2023). Using technologies in teaching social sciences. GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ), (pp. 305-309). 11(9).

Хайдаров, С. (2023). Pedagogik faoliyatda oʼqituvchi oʼzida kompetentlik sifatlarini shakillantirishi. Цифровизация современного образования: проблема и решение, 1(1), 64–67. https://inlibrary.uz/index.php/digitalization-moderneducation/article/view/24652

Ҳайдаров, С. А. (2023). ТАРИХ ДАРСЛАРИДА САНЪАТ АСАРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ УСУЛЛАРИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(1/2), 92-96.

Khaydarov, S. A. (2021). The role of the use of fine arts in teaching the history of the country. International scientific and practical conference. CUTTING EDGE-SCIENCE. In Conference Proceedings (pp. 41-43).

Downloads

Published

2024-06-27

How to Cite

Subxanova, X., & Xaydarov, S. (2024). Ijtimoiy pedagogning maktab yoshidagi bolalar bilan ish yuritish. Science and Education, 5(6), 200–202. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/7092

Issue

Section

Pedagogical Sciences